Żyjemy w kraju, w którym zagrożenie smogowe jest coraz większe. Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej o najsilniej zasmogowanym...
Czytaj dalej
Jestem obecnie na piątym roku studiów z biologii. Postanowiłem w oparciu o moje doświadczenia i obserwacje napisać tekst o tym, co to znacz...
Czytaj dalej
Prawie każdy miał okazję poznać kiedyś bliźniaków. Zwykle na etapie obowiązkowej edukacji, między podstawówką, a szkołą średnią lub zawodow...
Czytaj dalej
Od niedawna, w różnych miastach [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], regularnie pojawiają się wystawy dotyczące homoseksualności, które propagują poglą...
Czytaj dalej