Kategorie:

Zweryfikowana lista ekspertów naukowych dla mediów

Postanowiłem stworzyć zweryfikowaną listę ekspertów naukowych wraz z krótkimi opisami i kontaktami, by ułatwić dziennikarzom, reporterom czy publicystom znalezienie specjalistów do tematów, o których chcą napisać, zrobić wywiad, nagrać audycję czy stworzyć reportaż. Wszyscy eksperci znają język polski. Lista jest autoryzowana, co oznacza również, że każdy z naukowców zgodził się na niej znaleźć i jest zainteresowany kontaktem z mediami. Zachęcam zatem do pisania na podane adresy w celach przeprowadzenia wywiadu bądź zdobycia opinii eksperta w przygotowywanym do publikacji materiale. Inicjatywa ma za zadanie polepszyć komunikację naukową, łącząc naukowców z przedstawicielami mediów. Lista z czasem będzie rozszerzana o kolejnych ekspertów.

Dr Dobrochna Adamek-Urbańska 
Ichtiobiolożka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, badaczka ryb, w szczególności z rodziny jesiotrowatych, doktor nauk rolniczych. Kontakt: Dobrochna_adamek[at]sggw.edu.pl.
Dziedziny:
– ichtiobiologia
Prof. dr hab. Hieronim Bartel
Embriolog i histolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista od embriologii i alkoholowego zespołu płodowego. Kontakt: hieronim.bartel[at]umed.lodz.pl
Dziedziny:
– embriologia
– histologia 
Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Genetyk specjalizująca się w genetyce mitochondriów. Profesor, dr hab. nauk biologicznych z Wydziału Biologii z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kontakt: ebartnik[at]igib.uw.edu.pl.
Dziedziny:
– genetyka
– choroby mitochondrialne

 

Dr hab. Marcin Czarnołęski

Biolog ewolucyjny zajmujący się ekologią ewolucyjną. Doktor habilitowany nauk biologicznych z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontakt: marcin.czarnoleski[at]uj.edu.pl.
Dziedziny:
– biologia ewolucyjna
– ekologia ewolucyjna

Dr Paula Dobosz

Genetyczka, specjalistka od genomiki nowotworów i immunoterapii, PhD (doktor), absolwentka m.in. Uniwersytety Jagiellońskiego i Uniwersytetu Cambridge. Kontakt: paula.dobosz[at]genetyka.bio.
Dziedziny:
– genomika
– biologia nowotworów
– immunoterapia

Dr Sara Janowska

Farmaceutka, doktorantka na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zajmująca się syntezą nowych związków o potencjale przeciwnowotworowym. Kontakt: sara.janowska[at]wp.pl. Dziedziny:

– farmacja
– badania nad nowymi lekami
– leki roślinne
Dr hab. Łukasz Kaczmarek

Biolog i ekolog oraz astrobiolog, zajmujący się badaniem niesporczaków oraz zdolnościami biologicznymi pomocnymi w przetrwaniu w przestrzeni kosmicznej. Doktor habilitowany nauk biologicznych z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontakt: kaczmar[at]amu.edu.pl.
Dziedziny:
– biologia niesporczaków
– astrobiologia

Dr Mateusz Konczal

Genetyk ewolucyjny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmujący się analizowaniem ewolucji genomów oraz systematyzowaniem danych z sekwencjonowania DNA, doktor nauk biologicznych. Kontakt: mateusz.konczal[at]amu.edu.pl.
Dziedziny:
– biologia ewolucyjna
– bioinformatyka i genetyka

Dr Jakub Małecki

Glacjolog z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badacz lodowców i wpływu klimatu na lodowce. Doktor nauk o Ziemi. Kontakt: kmalecki[at]amu.edu.pl.
Dziedziny:
– glacjologia
– polarnictwo

Michał Misiak

Psycholog prowadzący międzykulturowe badania moralności i odżywiania się w populacjach tradycyjnych (np. łowców-zbieraczy), doktoryzujący się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kontakt: michal.misiak[at]uwr.edu.pl.
Dziedziny:
– psychologia międzykulturowa
– psychologia ewolucyjna
– ekologia behawioralna

Dr Damian Parol

Dietetyk specjalizujący się w dietetyce sportu, doktor nauk o zdrowiu, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kontakt:  parol.damian[at]gmail.com.
Dziedziny:
– dietetyka ogólna
– dietetyka sportu

Lek. Marek Posobkiewicz

Lekarz wojskowy, były Główny Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontakt: gisfather[at]gmail.com.
Dziedziny:
– choroby wewnętrzne
– medycyna tropikalna

Dr Katarzyna Pytkowska

Chemik specjalizująca się w chemii kosmetycznej i fizjologii skóry. Doktor nauk medycznych i wykładowca Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kontakt: Katarzyna.Pytkowska[at]uczelniamedyczna.com.pl.
Dziedziny:
– chemia ogólna
– chemia kosmetyczna
– fizjologia skóry

Dr Tomasz Rożek

Fizyk medyczny z doktoratem z fizyki cząstek, popularyzator nauki i dziennikarz naukowy. Kontakt: tomasz.rozek[at]gmail.com. Dziedziny:
– fizyka medyczna
– fizyka cząstek
– komunikacja naukowa

Dr hab. Eliza Rybska

Biolog i dydaktyk biologii, specjalistka od edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży, doktor nauk biologicznych habilitowana z nauk społecznych w zakresie pedagogiki, prof. UAM, pracuje w Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontakt: elizary[at]amu.edu.pl. Dziedziny:
– dydaktyka biologii
– edukacja przyrodnicza

Łukasz Sakowski

Biolog zajmujący się popularyzacją nauki, w komunikacją naukową i społecznym odbiorem nauki, w szczególności biologii. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kontakt: totylkoteoria[at]gmail.com. Dziedziny:
– biologia ewolucyjna
– genetyka
– komunikacja naukowa

Emilia Cecylia Skirmuntt

Wirusolożka, doktorantka na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego, specjalizująca się w wirusologii ewolucyjnej i wirusologii nietoperzy. Kontakt: emilia.skirmuntt[at]zoo.ox.ac.uk.

Dziedziny:
– wirusologia
– biologia ewolucyjna

– genetyka

Lek. Szymon Suwała

Lekarz zajmujący się endokrynologią, diabetologią i obesitologią (nauką o otyłości), asystent kliniczny i naukowy na Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kontakt: lekarz.szymon.suwala[at]gmail.com

Dziedziny:
– endokrynologia i diabetologia
– obesitologia (nauka o otyłości)
– choroby metaboliczne

Lek. Paweł Szczuciński

Lekarz psychiatra specjalizujący się również w psychiatrii dziecięcej, regularnie biorący udział w humanitarnych misjach medycznych w różnych miejscach na świecie. Kontakt: szczucinski[at]wp.pl.
Dziedziny:
– medycyna
– psychiatria
– medyczna pomoc humanitarna

Dr Tomasz Szczygielski

Paleobiolog i paleontolog, badacz ewolucji żółwi, mezozoicznych owodniowców i zapisu kopalnego chorób z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk, magister nauk biologicznych i doktor nauk o Ziemi. Kontakt: t.szczygielski[at]twarda.pan.pl. Dziedziny:
– paleobiologia
– paleontologia
– biologia ewolucyjna

Dr Sebastian Szklarek

Ekohydrolog, doktor nauk biologicznych Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO. Kontakt: s.szklarek[at]erce.unesco.lodz.pl.
Dziedziny:
– hydrobiologia
– ochrona wód

Dr hab. Marcin Woźniak

Genetyk i biolog sądowy, specjalista diagnostyki molekularnej z Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor habilitowany. Kontakt: marcinw[at]cm.umk.pl.
Dziedziny:
– genetyka sądowa
– genetyka populacyjna
– genomika
– diagnostyka molekularna

Dr Krzysztof Zawierucha

Biolog polarny specjalizujący się w funkcjonowaniu ekosystemów lodowych oraz roli lodowców w kształtowaniu ekosystemów wodnych i lądowych. Doktor nauk biologicznych z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontakt: k.p.zawierucha[at]gmail.com.
Dziedziny:
– biologia polarna

 

Najnowsze wpisy

`

2 komentarze do “Zweryfikowana lista ekspertów naukowych dla mediów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *