Zdarzyło Wam się kiedyś paść ofiarą nielogicznych i niezgodnych z faktami argumentów przeciwników biologii ewolucyjnej i teorii ewolucji? Mi wielokrotnie. Tezy kreacjonistów i wyznawców inteligentnego projektu powtarzają się od lat, choć zostały dawno obalone. Niestety dla niektórych osób zaakceptowanie rzeczywistości, która niezgodna jest z ich wizją świata, jest bardzo trudne. Warto mimo tego odpowiadać na niezgodne z nauką tezy. W tym tekście przedstawię merytorycznie poprawne odpowiedzi na bezsensowne argumenty kreacjonistów.
ewolucja biologiczna
Idź pod prąd, Marian Kowalski
Ewolucja to tylko teoria
Najczęściej spotykany przeze mnie argument kreacjonistów, a jednocześnie najprostszy do obalenia, mówi że teoria ewolucji to wciąż tylko teoria, mimo iż od czasu jej ogłoszenia minęło 150 lat. Osoby posługujące się tym zdaniem nie wiedzą, że teoria naukowa nie jest hipotezą. W powszechnym rozumieniu „teoria” oznacza domniemanie, czyli hipotezę. W nauce teoria naukowa (np. teoria ewolucji biologicznej, prawo powszechnego ciążenia – teoria grawitacji, teoria chromosomowa, prawa dziedziczenia Mendla, teoria względności, teoria heliocentryczna, wszystko to są teorie naukowe na równi z teorią ewolucji biologicznej) to faktyczny opis zjawiska na podstawie dowodów naukowych. Mówienie, że ewolucji biologicznej nie ma, bo to tylko teoria, jest tak samo absurdalne jak twierdzenie, że grawitacja nie istnieje, a Ziemia wcale nie krąży wokół Słońca, bo to przecież tylko teoria.

Nigdy nie zaobserwowano powstania nowych gatunków
O ile obserwacja zmian (czasem bardzo radykalnych) w obrębie gatunku, jak u psów czy kotów, jest stosunkowo prosta i każdy ją rozumie, tak ciężej jest „wstrzelić się” w czas powstania nowego gatunku i to zobaczyć. Mimo tego zdarzają się takie „chwile” czego przykładem są raki marmurkowe. Nagromadzenie się zmian genetycznych formujących nowy gatunek często wymaga sporo czasu. Nawet jeśli nieliczne mutacje spowodują wyodrębnienie się nieznanego jeszcze taksonu, to ich częstość jest na tyle rzadka, że siłą rzeczy bardzo rzadko będziemy je obserwować.

Brak form przejściowych (brakujące ogniwa)
Kreacjoniści rozpowszechniają pogląd, że brakuje odkrytych form przejściowych, że nigdy nie odnaleziono choćby jednego „brakującego ogniwa” między dwoma gatunkami. W rzeczywistości jest odwrotnie. Znamy wiele form pośrednich między różnymi grupami organizmów. Na przykład między rybami, a płazami można wymienić ichtiostegę, akantostegę, panderichtysa, tiktaalika. Formą pośrednią między płazami, a gadami były m.in. sejmurie. Dinozaury i współczesne ptaki dzielił np. anchiornis. Odkrytym rodzajem pośrednim między gadami, a ssakami był trinaksodon. Możemy na sprawę spojrzeć też bardziej szczegółowo, na niższym szczeblu taksonomicznym. Dobrym przykładem są walenie. Ich ewolucja wiedzie od pakicetusa, przez ambulocetusa, remingtonocetusa, cetotherium, aż do współczesnych wielorybów. Ktoś zapyta o człowieka? Proszę bardzo. Mamy formy pośrednie, od „nie-Homo” australopiteka, przez Homo habilis, Homo erectus i wreszcie Homo sapiens.

Atawizmy przeczą ewolucji biologicznej?
Atawizm to cecha, która normalnie wśród osobników danego gatunku nie występuje, ale czasem pojawia się w pojedynczych przypadkach. Przykładami tego zjawiska są m.in.: ogony u ludzi, szczątkowe nogi u wielorybów (które normalnie pojawiają się, a następnie zanikają podczas rozwoju prenatalnego) czy też owłosienie, liście u kaktusów, więcej niż jeden palec u konia, arachnofobia u ludzi. Według kreacjonistów i wyznawców inteligentnego projektu występowanie atawizmów przeczy teorii ewolucji biologicznej. Tak naprawdę można je jednak w prosty sposób wytłumaczyć. U pojedynczych osobników zajść może mutacja w obszarze regulatorowym, przez co cechy „uśpione” wystąpią. Pojawiły się też tezy tłumaczące atawizmy zmianami w metylacji DNA. Pojawianie się cech atawistycznych wspiera teorię ewolucji biologicznej, gdyż są to ślady po „naszych” „małpich”, „lądowych”, „prakopytnych” itp. przodkach.

Czemu małpy wciąż żyją, skoro wyewoluowali z nich ludzie?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Wyobraźcie sobie populację przodków człowieka i szympansa. Następnie pomyślcie, że w wyniku niedostatku pożywienia grupa ta dzieli się na kilka mniejszych. Po wielu latach takiej izolacji nagromadzone w genomie zmiany genetyczne (i być może także epigenetyczne) sprawiają, że jedna część rozdzielonej populacji ewoluuje w szympansy, a druga w praprzodków człowieka.
ewolucja biologiczna
Autor: T. Michael Keesey
Nieredukowalna złożoność
Widzenie to bardzo ważny zmysł zwierząt. Skoro usunięcie fragmentu oka zaburza lub wręcz uniemożliwia jego prawidłowe działanie, znaczy to, że nie mogło ono wyewoluować w ramach form pośrednich, bo zwyczajnie by one nie działały i tym samym nie miały wartości przystosowawczej, a więc nawet gdyby w wyniku mutacji pojawiły się jakieś „praoczy”, to w kolejnych pokoleniach szybko by zniknęły. Taki jest tok rozumowania kreacjonistów i wyznawców inteligentnego projektu. Łatwo mu się przeciwstawić na tym samym przykładzie. Pierwsze komórki światłoczułe pozwalały odróżniać dzień od nocy, ich wgłębienie w powłokach ciała dało możliwość identyfikacji kierunku, a dalsze różnicowanie coraz większą ostrość czy widzenie barw. Każde pośrednie stadium ewolucji oka było bardziej przydatne, niż poprzednie. Nieredukowalna złożoność jako argument jest przytaczana przez kreacjonistów także na poziomie molekularnym. Na przykład ewolucja fotosyntezy według przeciwników biologii ewolucyjnej nie byłaby możliwa. Punkt widzenia zmienia jednak zapoznanie się z faktami i tezami, które w swoich książkach porusza np. biochemik Nick Lane.

Druga zasada termodynamiki przeczy teorii ewolucji biologicznej
Kolejny chwyt kreacjonistów i wyznawców inteligentnego projektu polega na uciekaniu się do praw fizyki z nadzieją, że biolodzy tego nie odeprą. Zgodnie z nim druga zasada termodynamiki miałaby przeczyć zachodzeniu ewolucji biologicznej, ponieważ z czasem entropia, czyli stan nieuporządkowania, chaos, wzrasta, podczas gdy życie charakteryzuje się większym, a nie mniejszym stanem uporządkowania. Problem w tym, że druga zasada termodynamiki mówi o tym, iż odnosi się do układów izolowanych, zamkniętych, a organizmy żywe takowymi nie są, podobnie jak cały ziemski ekosystem, czerpiący energię z kosmosu.

Brak poszczególnych dowodów neguje istnienie procesu ewolucji biologicznej
Ewolucja biologiczna odnosi się do miliardów stworzeń współczesnych i wymarłych. Jedne zbadane są lepiej, inne gorzej. W przypadku niektórych grup organizmów dosyć dobrze znamy drogę ich ewolucji (jak np. u waleni), ale są i takie, o których nasza wiedza jest szczątkowa. W związku z tym kreacjoniści i wyznawcy inteligentnego projektu wyciągają na wierzch te słabiej poznane przykłady i argumentują, że skoro nie znamy drogi ewolucyjnej tego zwierzęcia czy rośliny, to znaczy że ewolucja nie istnieje. Jest to myślenie bardzo naiwne i nielogiczne, a najlepiej pokazującym to przykładem będzie analogia do badania miejsca zbrodni. Wyobraźmy sobie sytuację, w której policja i prokuratura wiedzą, że ktoś umarł na skutek działania osób trzecich; że został zamordowany. Dzięki analizie sytuacji śledczy wiedzą w jaki sposób prawdopodobnie do tego doszło, nie znają jednak jeszcze sprawcy. Tutaj osoba rozumująca analogicznie do biologa ewolucyjnego powie: wiemy, że miała miejsce zbrodnia, a ofiara nie żyje, musimy odnaleźć sprawcę. Ktoś myślący podobnie do kreacjonistów i wyznawców inteligentnego projektu powie natomiast: skoro nie znamy sprawcy, nie możemy w ogóle mówić o tym, że ofiara nie żyje (co z tego, że umarła).


Przykładów nietrafionych argumentów kreacjonistów znajdziemy o wiele, wiele więcej. Przedstawiłem te najpowszechniejsze, z którymi często się spotykam (choć może warto jeszcze wspomnieć o głośnym w zeszłym roku wystąpieniu Mariana Kowalskiego). Czasem sposób myślenia wyznawców inteligentnego projektu wystarczy przełożyć na znane naszemu mózgowi sytuacje (jak przykład ze zbrodnią) by od razu zauważyć luki w takim rozumowaniu i brak logiki, bez uciekania się do faktów i wiedzy. Tak czy inaczej dobrze jest mieć też te dwa ostatnie asy w rękawie, by raz na zawsze zamknąć temat.

Ponieważ prowadzenie bloga naukowego wymaga ponoszenia kosztów (nie tylko finansowych, ale także czasowych), zdecydowałem się stworzyć profil na Patronite, gdzie możecie ustawić w prosty sposób comiesięczne wpłaty na rozwój bloga. Dzięki temu może on funkcjonować i będzie lepiej się rozwijać (pojawia się dzięki temu więcej artykułów na blogu). 5 czy 10 złotych nie jest dla jednej osoby dużą kwotą, ale przy wsparciu wielu z Was staje się realnym, finansowym patronatem bloga. 


Literatura
Adam Łomnicki. Ekologia ewolucyjna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.
Brown. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009.
Douglas Futuyma. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2005.
H. Fletcher, I. Hickey, P. Winter. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.
Halina Krzanowska, Adam Łomnicki. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002. 
Udostępnij na Google Plus

O autorze

Jestem zainteresowany biologią ewolucyjną, genetyką, w mniejszym stopniu biologią medyczną, zoologią, embriologią i żywieniem. Skończyłem studia licencjackie i magisterskie z biologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Obecnie jestem na studiach doktoranckich z tej samej dziedziny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Czytaj więcej
  Blogger Comment
  Facebook Comment

9 komentarze :

 1. Nie "argumenty" a "przekonania" kreacjonistow!!! Kreacjonizmu to nie nauka!!!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Tu jest ładny spis wszelkich argumentów przeciwko teorii ewolucji, i kontrargumentów: http://talkorigins.org/indexcc/

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeśli ewolucje "to tylko teorią", to to samo dotyczy teorii inteligentnego projektu ;)

  OdpowiedzUsuń
 4. A na czym ta twoja "ofiara" polegała?

  OdpowiedzUsuń
 5. Na urządzeniach mobilnych ucina kilka liter po prawej stronie tekstu.

  OdpowiedzUsuń
 6. To z wciaz wystepujacymi malpami mozna przyblizyc w taki sposob - jesli twoj kuzyn wyglada identycznie jak wasz wspolny dziadek, to jakim cudem kuzyn wciaz zyje?

  OdpowiedzUsuń
 7. arachnofobia to atawizm? Możesz rozwinąc dlaczego akurat ta fobia?

  OdpowiedzUsuń
 8. Co do biologicznej bzdury roku 2017 to Najpiękniejszy z Marianów ma poniekąd rację. Populacja Europy centralnej ma wyższą aktywność dehydrogenazy alkoholowej w porównaniu do np. Azjatów. Niech ktoś mu tą informację przekaże ;)

  OdpowiedzUsuń