Trwa kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie główni kandydaci – Hilary Clinton i Donald Trump – prześcigają się we wzajemnym atakowaniu się, czy głoszeniu różnego rodzaju populistycznych poglądów. Ciekawe jest, że postanowiono sprawdzić prawdomówność kandydatów i ta okazała się korzystna dla Clinton, która w 69% mówiła prawdę w trakcie kampanii, podczas gdy Trump zaledwie w 13%. Scientific American zebrał też antynaukowe wpisy Trumpa z Tittera. Faktem jest też, że kandydatka Demokratów jest bardziej pronaukowa albo inaczej – nie jest antynaukowa. Sprawdźmy, jak to wygląda na naszym polskim podwórku. Przedstawiciele których partii politycznych mają za uszami głoszenie pseudonaukowych i antynaukowych poglądów z różnych dziedzin?

Nauka w polityce

Do analizy tematu wybrałem kilka
wątków, co do istoty których naukowcy nie mają wprawdzie żadnych wątpliwości,
ale są one w mniejszym lub większym stopniu kontrowersyjne w społeczeństwie.
Nie jest przecież żadną sztuką powiedzieć, że uważa się, iż Ziemia jest
okrągła (geoidalna), skoro jest to powszechnie uznawany fakt, nawet przez największych
ignorantów (owszem, odradzają się towarzystwa płaskiej Ziemi, ale w Polsce
praktycznie nie istnieją). Gorzej, gdy trzeba otwarcie przyznać, że GMO to nie trucizna, ku niechęci
niedoedukowanych konsumentów, czy że szczepionki ratują życie i powinny być
obowiązkowe, za co wściekli antyszczepionkowcy prędzej czy później przypuszczą
atak, a globalne ocieplenie jest jednym z największych zagrożeń
ludzkości w XXI wieku i konieczne jest odejście od energetyki węglowej.
Czemu zatem chciałem się
przyjrzeć? Moja osobista analiza pronaukowości i antynaukowości polskich partii
politycznych będzie dotyczyła: GMO, teorii ewolucji, szczepionek, globalnego ocieplenia,
homoseksualizmu, Puszczy Białowieskiej. Pod uwagę będę brał PO (Platforma
Obywatelska), PiS (Prawo i Sprawiedliwość), .Nowoczesna, Kukiz’15, polityków
Zjednoczonej Lewicy (Twój Ruch, SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zieloni), PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe), partii Razem oraz
KORWiN, która ogłosiła się ostatnio jako „Wolność”. Jeśli nie udało mi się
znaleźć żadnej informacji dla danej partii, to napiszę o tym krótko w
odpowiednim akapicie.
Zapytacie jeszcze, dlaczego robię
to akurat teraz, kiedy nie ma w Polsce zbliżających się wyborów? Raz, że zmniejszy
to liczbę hejterów, zarzucających mi rzekomą stronniczość, jak i osób
niezadowolonych z mieszania się w politykę (a robię to, jeśli już, tylko w
kontekście nauki) i dwa, że pomysł na taki tekst wpadł mi do głowy stosunkowo
niedawno. By uporządkować wynik, będę przydzielał (trochę subiektywnie, bo nie
przewidziałem regulaminu punktowania, dlatego by problem ten umniejszyć do
minimum, skala punktów jest bardzo mała) każdej partii, za każdy wątek od 1 do
3 punktów. Jedynka oznacza antynaukowość, dwójka częściową antynaukowość w
danym temacie (zależnie od problemu), a trójka postawę zgodną z nauką. Zero, gdy nie znalazłem
informacji na temat podejścia danej partii do problemu. Na koniec wyciągnę
średnią, pomijając dla poszczególnych partii te punkty,
gdzie nie brałem ich pod uwagę, by nie miały minusów za brak jakiegokolwiek
wyłapanego przeze mnie stanowiska.  

GMO

Do tego, że GMO samo z siebie
szkodliwe nie jest, nie muszę Was przekonywać, ponieważ, jak wiecie,
zmodyfikowana sekwencja DNA trawiona jest tak samo, jak niezmodyfikowana przez
techniki inżynierii genetycznej. W związku z tym, o ile nie wprowadzimy do rośliny
jakiegoś genu kodującego coś dla nas trującego, to roślina taka nie będzie
gorsza od jej naturalnej siostry. GMO może być nawet korzystne, bo wprowadzając
odpowiednie geny do gatunku, możemy sprawić, że będzie on bardziej odporny na
różne stresy, dzięki czemu możemy stosować mniejszą ilość trujących np.
insektycydów, a wprowadzenie genów pozwalających na produkcję przez roślinę
witamin czy związków prozdrowotnych, takich jak antocyjany, czyni produkty
pochodzenia GMO nawet zdrowszymi od naturalnych.

łosoś GMO
łosoś GM i naturalny (mniejszy), źródło: www.cornichon.org

Jak wygląda podejście partii
politycznych do legalizacji stosowania GMO w Unii Europejskiej? Platforma Obywatelska w roku 2012 opowiadała się przeciwko GMO, przynajmniej oficjalnie.
Popierała za to wykorzystanie GMO do wytwarzania jedzenia z niektórych
gatunków, w związku z czym otrzymuje dwa punkty. PSL, jako partia „prorolnicza” powinna być zdecydowanie za GMO, podczas gdy jest na odwrót – 1 punkt. Prawo i Sprawiedliwość jest wyraźnie przeciwne GMO, a w dyskusjach
publicznych na ten temat przedstawiciele partii wygłaszali populistyczne
opinie. Z drugiej jednak strony PiS po objęciu władzy stonowało swój głos i zaczął dążyć
do tego, by GMO w Polsce w niektórych sektorach można było wciąż stosować. W
związku z tym partia ta, podobnie jak powyższe, także otrzymuje 2 na 3 punkty. Warto
jednak zaznaczyć, że gdy rząd PO-PSL w roku 2012 pracował nad podobnym
projektem, PiS było zdecydowanie przeciw.
Partia Kukiz’15 jest stanowczo przeciwna stosowaniu GMO w Polsce,
niektórzy kandydaci tej partii pochodzili ze skompromitowanego stowarzyszenia
„Polska Wolna od GMO”, dlatego otrzymują oni 1 punkt. Jeśli chodzi o Zjednoczoną Lewicę, to w jej skład
wchodzi Partia Zielonych, będąca jak na ironię, przeciwnikiem GMO, stąd 1
punkt. Po 3 punkty trafiają do partii .Nowoczesna
i Razem, ponieważ w obu przypadkach
większość członków popiera regulowane wprowadzenie GMO na polski rynek, a KORWiN/Wolność z uwagi na brak
stanowiska przy jednoczesnym poparciu ich lidera, ale zdecydowanej niechęci członków tej
partii, otrzymuje 2 punkty.

Teoria ewolucji

Ponieważ temat ten nie jest
przedmiotem gorących debat politycznych, ciężko znaleźć wypowiedzi
przedstawicieli poszczególnych partii, świadczące o ich podejściu. Wybrałem go
głównie ze względu na moje osobiste preferencje – nauczanie ewolucji
biologicznej w szkołach jest według mnie bardzo istotne. Dla przypomnienia
dodam, że teoria ewolucji to teoria naukowa (a nie hipoteza), podobnie jak
teoria grawitacji, dziedziczenia, heliocentryczna, wielkiego wybuchu,
endosymbiozy i inne teorie naukowe, jako zbiory faktów, udowodnionych i
wielokrotnie potwierdzonych naukowo poprzez eksperymenty, obserwacje,
obliczenia, symulacje i statystykę.
Ze względu na to, że PO przez 8 lat rządów nie ruszało tematu, pozostawiając nauczanie
teorii ewolucji na lekcjach biologii w spokoju, myślę, że sprawiedliwie mogę
dać tej partii 3 punkty, zwłaszcza że wypowiedzi antynaukowych w tym temacie z
ich strony też nie wyłapałem. Ze względu na koalicyjny rząd z PSL, druga partia także otrzymuje 3.
Podczas poprzedniego rządu PiS
pojawiły się debaty o usunięciu teorii ewolucji ze szkół, a niedawno odbyła się w sejmie konferencja
m.in. o stworzeniu (opłacone w dodatku z Funduszu Ochrony Środowiska). Dodatkowo PiS szykuje burzliwie dyskutowaną reformęedukacji, która jest idealnym pretekstem do okrojenia nauczania o ewolucji
biologicznej, dlatego partia ta otrzymuje 1 punkt.
Nie znalazłem wypowiedzi członków
Kukiz’15 na temat nauczania teorii
ewolucji. Ze względu na to, że w Zjednoczonej
Lewicy
główną partią jest SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej), który rządził
i z ewolucją w szkołach nic nie robił, to ZL dostaje tutaj 3 punkty.
Ugrupowania .Nowoczesnej i Razem, pomimo braku oficjalnego
stanowiska, mają członków popularyzujących naukę, w tym teorię ewolucji,
dodatkowo wątek GMO wiąże się wprost z nauką genetyki i ewolucji, a obie te
partie miały maksymalną liczbę punktów, którą otrzymują także tutaj – 3. Korwin
z kolei niejednokrotnie wypowiadał się, że zachodzenie ewolucji biologicznej
jest faktem, ale ponieważ mieszał w to wielokrotnie darwinizm społeczny (czyli
zasada, według której przetrwają najsilniejsi, słabych można dyskryminować),
który z teorią ewolucji nie ma nic wspólnego, dlatego KORWiN/Wolność otrzymuje 2 punkty.
teoria ewolucji polityka


Szczepionki

Temat szczepień jest jednym z
najgorętszych w ostatnim czasie. Zdarzyły się niedawno w Europie lokalne
epidemie wyeliminowanych wcześniej chorób, ze względu na aktywność
antyszczepionkowców, którzy szerzą pseudonaukową propagandę. Głośno było o
przypadku śmierci dziecka, którego rodzice nie chcieli zaszczepić oraz udać się po
pomoc do lekarza. Działalność tego typu jest bardzo groźna, ponieważ stwarza
niebezpieczeństwo dla osób o osłabionej odporności, osób które nie mogły być
zaszczepione, a także dla zaszczepionych. Przyczyną tego jest fakt, że wirusy
uaktywniają się w komórkach gospodarza, mogąc wówczas ewoluować. Nieszczepienie
to dawanie wirusom możliwości ewolucji, a te po modyfikacjach genetycznych mogą
stać się odporne na wytworzone po szczepionkach przeciwciała. Walka z obowiązkowymi
szczepieniami dzieci jest zamachem na zdrowie i wolność całego społeczeństwa i
powinna istnieć za nią nieunikniona kara, zwłaszcza gdy naraża się własne
dziecko.
Sprawdźmy teraz podejście
poszczególnych partii politycznych. PO
przez 8 lat nie walczyło ze szczepieniami, chociaż podczas epidemii świńskiej
grypy zrezygnowano z zakupu szczepionek. Miało to jednak podłoże finansowe, a
nie antynaukowe, dlatego będąc uczciwym, nie mogę odjąć punktu PO i PSL. Następna partia, Prawo i Sprawiedliwość, także jest za
szczepieniami. Zamierza wprowadzić szczepienia na pneumokoki od przyszłego roku. Z drugiej strony zdarzają się głosy od członków PiS,
że szczepienia przeciwko HPV dla
dziewczynek, chroniące przed rakiem szyjki macicy, to droga do prostytucji…
Jest to pojedynczy, ale – o ile mi wiadomo – nieukarany przez władze partii
wybryk, dodatkowo wyjątkowo obrzydliwy w swojej wymowie, stąd PiS otrzymuje nie
3, lecz 2 punkty. Dodam, że media silnie związane z PiS promują postawy antyszczepionkowe.
Najgorzej w tym aspekcie
prezentuje się partia Kukiz’15. Z
jego ramienia, ale za zgodą PiS (co można dopisać jako argument za odebraniem
wyżej jednego punktu tej partii), zawiązał się w sejmie zespół
antyszczepionkowy. Główna poznańska działaczka Kukiz’15, Justyna Socha,
aktywnie działa na rzecz zniesienia obowiązku szczepień. Kukiz’15 otrzymuje więc
1 punkt. Zjednoczona Lewica jest za szczepieniami. Partia .Nowoczesna jest za szczepieniami i chce zwiększyć ich refundację, tak
samo jak Razem, chcąca przeprowadzać
szczepienia w szkołach. Dla obu po 3 punkty. Korwin zdaje się nie rozumieć tego, co napisałem w
pierwszym akapicie punktu o szczepionkach, tzn. o zagrożeniach w związku z
nieszczepieniem i tym samym narażaniem zdrowia i wolności innych ludzi. Uważa
bowiem, że jest to wyłącznie prywatna sprawa, czy szczepimy czy też nie.
Postawa taka jest skrajnie niepoprawna merytorycznie, dlatego KORWiN/Wolność
otrzymuje 1 punkt. 

szczepionki partie polityczne

Globalne ocieplenie

Ci, którzy interesują się tematem
globalnego ocieplenia, czerpiąc informacje z wiarygodnych źródeł – raportów
naukowych, publikacji naukowych, informacji podanych przez instytucje naukowe
(a nie ze stron o teoriach spiskowych, które niemal z definicji są antynaukowe
i pseudonaukowe) – wiedzą, że wzrost średnich temperatur jest bardzo groźny dla
ludzkości, ponieważ już teraz jest przyczyną susz, np. w Indiach czy Syrii (co jest jednym z powodów wojny w tym kraju i wywołanej
nią migracji do Unii Europejskiej), zaburzeń klimatycznych i anomalii
pogodowych. Topnieją lodowce, oceany zakwaszają się, wymierają kolejne gatunki,
a poziom wody wzrasta, mogąc z czasem zalać także północną część Polski. Choć
zmiany średnich temperatur, w tym ich wzrost, są naturalne, to dzieje się to
przez tysiące lat, a my, jako ludzie, uwalniając do atmosfery ogromne ilości
węgla od czasu rewolucji przemysłowej, zwiększyliśmy średnie temperatury w
ekspresowym tempie, co widać na pochodzących z NASA wykresach. Dodatkowo, w
przeszłości węgiel był zatrzymywany w drewnie, z którego powstawała ropa. Od
tamtego czasu wyewoluowały jednak grzyby, które rozkładają ligninę (drewno) i
uwalniają skumulowany węgiel z powrotem do obiegu. Nie skłamię jeśli powiem, że
spowolnienie globalnego ocieplenia jest przyszłościowo, w szerszej skali,
największym priorytetem, co przyznały nawet Chiny, rezygnując ostatnio z kolejnych
elektrowni węglowych.
globalne ocieplenie
Wzrost średnich temperatur na Ziemi od XIX wieku do 2016 roku, http://earthobservatory.nasa.gov
Ignorowanie tego problemu czy
wręcz zaprzeczanie jego istnieniu, świadczy o skrajnej ignorancji, nie tylko
naukowej, ale także społecznej i politycznej. Ludzie, którzy negują globalne
ocieplenie lub jego antropogeniczne pochodzenie są groźni dla całego
społeczeństwa. Nie w skali dwóch czy pięciu lat, ale dziesięciu i więcej. PO i PSL choć rozumieją potrzebę ograniczenia emisji węgla do atmosfery,
to za swojego rządu walczyli na arenie Unii Europejskiej o utrzymanie
energetyki węglowej w Polsce. Niewiele też zrobili na rzecz odnawialnych i
alternatywnych źródeł energii, choć nie można powiedzieć, że nie zrobili nic.
Za to wszystko daję średnią notę, czyli 2 punkty. Jak jest z PiS? Ostro walczy o energetykę węglową,
a prezydent Duda (z tejże partii), zanim wygrał wybory, na swoim Twitterze
mylił pogodę z klimatem (!), sugestywnie opowiadając się za populistyczną wersją na temat globalnego ocieplenia. Mimo tego podpisał niedawno porozumienie
klimatyczne ONZ. PiS otrzymuje więc tutaj nie 1, lecz 2 punkty.
Andrzej Duda globalne ocieplenie
https://twitter.com/andrzejduda/status/319910070286700544
Choć przypuszczam, że partia Kukiz’15 jest przeciwna działaniom na
rzecz walki z globalnym ociepleniem lub w najlepszym przypadku ignoruje je, to
nie znalazłem żadnej konkretnej informacji, dlatego Kukiz’15 wypada, jeśli
chodzi o ten punkt. Zjednoczona Lewica
z Zielonymi na swoim pokładzie popiera walkę z globalnym ociepleniem i
otrzymuje 3 punkty. Partia .Nowoczesna
nie ma oficjalnego stanowiska, ale w różnych wypowiedziach w mediach
poszczególni jej przedstawiciele popierali walkę ze zmianami klimatu czy
energetykę jądrową, podobnie jak Razem,
choć ta jest bardziej powściągliwa, jeśli chodzi o atom. Stara się za to
aktywnie udzielać na rzecz edukacji
polityczno-społecznej w tym temacie. W związku z powyższym obie partie
otrzymują ponownie maksymalną liczbę punktów. KORWiN/Wolność ze swoim przewodnikiem na czele wielokrotnie negowali sens walki z globalnym
ociepleniem, zatem muszą otrzymać 1 punkt.

globalne ocieplenie partie polityczne

Homoseksualizm

Homoseksualność została
wykreślona z listy chorób przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w
latach 70. XX wieku, a w latach 90. to samo zrobiła Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO). Coraz więcej poprawnych metodologicznie badań pokazywało, że homoseksualizm
nie wiąże się z żadnymi chorobami, a jeśli występuje jakaś korelacja (np.
częstsza depresja u osób LGBT), to okazywało się, że był to efekt dyskryminacji
społecznej, a nie orientacji psychoseksualnej. Dodatkowo wiele badań
genetycznych i embriologicznych oraz statystycznych potwierdziło istotny
czynnik biologiczny i prenatalny (wrodzony), w kształtowaniu się orientacji,
dzięki czemu przestano oskarżać homoseksualistów o to, że świadomie decydują
się na takie życie. W późniejszych latach, gdy społeczeństwo stało się bardziej
otwarte, pary jednopłciowe zaczęły zakładać uznawane przez prawo rodziny.
Sytuacja taka trwa już od lat 70. XX wieku. Można było więc przebadać dzieci z
takich rodzin i sprawdzić, czy rozwijają się prawidłowo. Każde poprawne metodologicznie
badanie potwierdzało tę tezę, przecząc doniesieniom o rzekomej szkodliwości czy
częstszemu występowaniu homoseksualizmu u dzieci homoseksualistów.
Jakie poglądy na temat
homoseksualności mają polskie partie polityczne? Jest to obok szczepień kolejny
polaryzujący temat (który idea związków partnerskich trochę wypośrodkowała). Platforma Obywatelska deklaruje
poparcie dla wprowadzenia związków partnerskich, które bez skutku próbowała za
swojego rządu ustanowić. W mediach politycy PO bronili też tezy przed
politykami PiS, że homoseksualność nie jest chorobą, a próby jego leczenia są
szarlataństwem, co jest prawdą. PO za próby zmiany w dobrym kierunku, przy
jednoczesnej nieudolności oraz niepopieraniu jednopłciowych małżeństw,
otrzymuje 2 punkty. Polskie Stronnictwo
Ludowe
(PSL) po raz pierwszy się wyłamuje ze wspólnego z PO szeregu. Co
najmniej kilkakrotnie spotkałem się z homofobicznymi wypowiedziami członków tej
partii, m.in. to także oni uniemożliwiali przegłosowanie związków partnerskich
przez PO, za co daję im najniższą notę. Przedstawiciele PiS natomiast wielokrotnie atakowali społeczność LGBT, Krystyna
Pawłowicz i inni próbowali przekonywać, że homoseksualizm jest chorobą, że
dzieci takich par rozwijają się nieprawidłowo. Wszystko to jest w sprzeczności
z nauką, w związku z czym PiS otrzymuje tutaj 1 punkt.
Przedstawiciele partii Kukiz’15 także wielokrotnie wyrażali
się z pogardą o homoseksualistach i ich związkach. Nie jest to dziwne, ponieważ
partia ta poza antyszczepionkowcami i przeciwnikami GMO, składa się także ze
skrajnych nacjonalistów. Po jednym punkcie dla Kukiza, muszę przyznać 3 punkty
dla .Nowoczesnej i Razem, które jako jedyne całkowicie
odrzucają pogląd, według którego homoseksualizm miałby być chorobą. Popierają
także prowadzenie związków partnerskich lub małżeństw jednopłciowych. Zjednoczona lewica popiera prawa osób
LGBT, ale miała swój udział w nieprzegłosowaniu związków partnerskich podczas
rządów PO-PSL, za co otrzymuje 2 punkty. Partia KORWiN/Wolność jest zdecydowanie przeciwna prawom homoseksualistów.
Wielokrotnie czytałem lub słyszałem wypowiedzi jej przedstawicieli, które były
obraźliwe i niezgodne z aktualną wiedzą naukową (tutaj pisałem dlaczego, włącznie z
podaniem konkretnych źródeł literaturowych) – 1 punkt.

homoseksualizm partie polityczne

Puszcza Białowieska

W ostatnim czasie miały miejsce
sytuacje, określane powszechnie jako „Zamach na Puszczę”. Białowieski Park
Narodowy nie obejmuje całej Puszczy Białowieskiej. Za rządów PO próbowano objąć
większą jej część ochroną (w czym brałem udział od strony społecznej, wówczas z
ramienia Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” i Greenpeace), co skutecznie
blokowały samorządy (np. gmina Hajnówka), ale sejm także nie przejął się
sprawą. Niestety zagrożenie wobec Puszczy Białowieskiej drastycznie wzrosło,
ponieważ nowy minister środowiska, prof. Szyszko z PiS, jest za jej wycinaniem,
gdyż jego zdaniem uratuje to puszczę przed kornikiem drukarzem. W
rzeczywistości badania pokazują, że wycinanie drzew, jako obrona puszczy przed
tym szkodnikiem nie spisuje się skutecznie (źródła: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Mimo to minister środowiska
podejmował kolejne próby, co nie pozostało bez reakcji społeczeństwa, kolejnych
protestów i „marszu entów”. Mamy w tej chwili
napiętą sytuację, w której ostatni pierwotny las Europy ma być wycięty na życzenie ministra środowiska z PiS, wbrew wynikom badań
naukowych i opiniom ekspertów, także niezależnych, międzynarodowych z UNESCO i
Unii Europejskiej.
marsz entów
Platforma Obywatelska sprzeciwia się wycinaniu Puszczy
Białowieskiej, ale pamiętając jej niezainteresowaną sprawą postawę z 2010 roku,
daję nie 3 punkty, lecz 2. PSL ma stanowisko prawdopośrodkowe, co w obliczu tego, o czym wyżej napisałem zmusza mnie do dania tej partii 1 punktu .Postępowanie partii rządzącej, czyli PiS, jest w tej
sprawie kompromitujące na arenie międzynarodowej, groźne dla Puszczy
Białowieskiej i bezpodstawne od strony merytorycznej. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za całą tę aferę. Minister Szyszko
odwołał większość dotychczasowej
Rady Ochrony Przyrody, powołując swoich ekspertów, co mi jednoznacznie kojarzy
się z nepotyzmem. Gdybym mógł, dałbym w tym przypadku punkt ujemny, ale
uczciwie stawiamy najniższą notę – 1 – i idziemy dalej.
Ze strony partii Kukiz’15 też znalazłem jedynie prawdopośrodkową, a więc fałszywą
opinię. Nie zauważyłem, by partia ta angażowała się na rzecz obrony Puszczy w
sposób merytorycznie poprawny. 1 punkt dla nich. Dla Zjednoczonej Lewicy, Nowoczesnej
i Razem po 3 punkty, bo wszystkie
trzy ugrupowania starały się o to, by nie dopuścić do zniszczenia lasu przez
ministra Szyszko. Zdania Korwina na
temat Puszczy Białowieskiej nie znalazłem, poza sugestiami w wypowiedziach o
poparciu dla prywatyzacji lasów, co jednak nie jest przedmiotem tej analizy.

Puszcza Białowieska politycy

Podsumowanie

Sumując widzimy, że najbardziej
pronaukowe partie polityczne to .Nowoczesna i Razem. Na drugim miejscu jest
Zjednoczona Lewica, na trzecim Platforma Obywatelska, na czwartym Polskie
Stronnictwo Ludowe, na piątym PiS, na szóstym KORWiN/Wolność, na siódmym
Kukiz’15. Ponieważ skala jest mała (co jak pisałem, zrobiłem celowo, by
zmniejszyć do minimum subiektywne manewrowanie między punktami), należy ją
interpretować następująco: wynik 1 oznacza poglądy antynaukowe, wynik 2
oznacza, że zależy od tematu i okoliczności, wynik 3 oznacza postawę
pronaukową.

polityka nauka

Jest to oczywiście mój
subiektywny ranking. Pomimo tego, że starałem się być obiektywny, to mogłem nie
dotrzeć do jakichś stanowisk i wypowiedzi. Wziąłem też po uwagę te 6 wątków, a
z pewnością można by znaleźć więcej, które zmieniłyby w jakiś sposób ostateczny
wynik. Jest to tylko prosta analiza, która ma za zadanie pokazać ogólną
tendencję – podejście poszczególnych partii do tematów ważnych naukowo i sprawdzenie,
czy są one bardziej merytoryczne czy populistyczne. Tekst nie wzbudzi pewnie
większego zainteresowania, ze względu na brak zbliżających się wyborów, ale jest to może nawet jego główna zaleta, dodająca wiarygodności.

Chcesz wesprzeć rozwój mojego bloga? Możesz to zrobić zostając jego patronem tutaj

 

Najnowsze wpisy

`

88 komentarzy do “Polskie partie polityczne w sprawach naukowych

 1. Hm, ciekawe zestawienie zrobiłeś 🙂 Niestety, ale coraz to szerzej panują w internecie artykuły związane z homoseksualizmem i szczepionkami, które nie są zgodne z nauką medyczną, czy zgodnie z psychologią. Ostatnio nawet czytałem, że sprzeciwiają się edukacji w szkołach w zakresie tolerancji. Taka postawa dorosłych jest nieodpowiednia, gdyż dzieci powinny być uczone dobrego traktowania człowieka, jak i tolerancji. Większość osób nie rozumie, czym jest homoseksualizm i dlatego też szerzą się mity na ich temat. Nie mówiąc już o szczepionkach, gdzie w internecie rośnie liczba takich artykułów, które niby próbują udowodnić szkodliwość szczepionek, co oczywiście nie jest prawdą.
  Co raz bardziej dziwi mnie fakt, że ludzie nie mają profesjonalnej wiedzy o żywności i żywieniu, i często spotykam się z opiniami, że nasza żywność "to sama chemia".
  Mi się wydaje, że w Polsce brakuje dobrej edukacji, jeżeli chodzi o różną tematykę naukową.
  Podobnie jest zresztą z GMO, gdzie ludzie próbują na siłę wmówić o jej szkodliwości. Zawsze chcą powołać się na swoje wykształcenie.
  Niestety, ale nasze uczelnie mają niższy ranking do zagranicznych uczelni, gdzie cały czas prowadzi się różnorodne badania naukowe. W Polskich uczelniach brakuje częstych badań naukowych.
  Pozdrawiam.

  1. jeśli masz na myśli "sześciu króli" i inne faile, to wynikają one ze zwykłego przejęzyczenia, zobacz, że jak Petru ma przygotowane wcześniej to, co ma powiedzieć, to mówi z sensem

 2. PiS nie należy do moich ulubionych partii, ale pisząc w ten sposób dokonujemy manipulacji."Podczas poprzedniego rządu PiS pojawiły się debaty o usunięciu teorii ewolucji ze szkół, a niedawno odbyła się w sejmie konferencja m.in. o stworzeniu (opłacone w dodatku z Funduszu Ochrony Środowiska)"

  Wszedłem w ten dokument i co widzę? "Referat I – Co oznacza, że Bóg jest stwórcą Świata Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej, Gerhard Kardynał Müller"
  Czy to znaczy, że to spotkanie miało na celu rozważanie kreacjonizmu jako alternatywy do ewolucjonizmu? Poza tym, skąd autor bloga wie, jaka była treść tego referatu? Współczesny Kościół Katolicki akceptuje ewolucję i sugeruje ideę "stwarzania przez ewolucję", zamiast stwarzania w stylu Księgi Rodzaju. Ten referat to zapewne próba pogodzenia teologii z naukami przyrodniczymi i zmierza do udowodnienia, że ochrona środowiska jest rzeczą jak najbardziej zgodną z doktryną chrześcijańską. Po co wykopywać przepaście, które już są zasypywane?

  1. Wiem, jaka jest oficjalna opinia KK na temat teorii ewolucji, ale rząd to nie Kościół. Wyjaśniłem swoje stanowisko w tekście. 🙂

  2. Mo nie, nie wyjaśniłeś, niestety :)Pomijając wątek tej konferencji, który już został skomentowany – czy masz jakieś informacje o tym, jak będzie wyglądała podstawa programowa z biologii po reformie? Bo na razie piszesz, że reforma może być pretekstem do okrojenia (nie wiem, dlaczego miałoby tak być – wszak PiS obecnie nie jest w koalicji z LPR, która poprzednio forsowała te poglądy, ale już niech tam), ale żadnych konkretnych informacji na ten temat nie ma. Podobnie ze szczepionkami – dlaczego odejmujesz punkt PiSowi za "dokonania" Kukiza'15?

  3. I od czasu napisania tego tekstu coraz więcej wskazuje na to, że tak będzie, tj. patrząc na ekspertów rządu ds. poszczególnych programów. Niektórzy zasłynęli już z twierdzeń, np., że współżycie przedmałżeńskie oznacza niedojrzałość. Co do dokonań Kukiz'15, to przecież tak sobie o komisja ds. szczepień nie powstaje. Nie było też wyraźnego sprzeciwu partii PiS, przeciwnie. Dopiero po ostatniej reakcji uniwersytetów medycznych TVP, autorytarnie zarządzane przez PiS, zablokowało antyszczepionkowe nagranie i wypuściło bardziej merytoryczne i obiektywne. Są jeszcze inne wątki, np. minister środowiska jest najpewniej kreacjonistą, obecny rząd dofinansowuje kreacjonistów od Tadeusza Rydzyka, itd. itd. Jeśli będzie więcej konkretów co do tej reformy, to poświęcę jej kolejny wpis by skupić się szczegółach.

 3. Co do punktu o Puszczy to dziwią mnie punkty dla Nowoczesnej i Razem tylko dlatego, że są przeciwko PiS. Byli przeciw, są i zawsze będą, obojętne w jakim temacie.

  1. Tak samo teraz Nowocześni i PO mówią że nie ma wolności słowa… nie znaczy to że tak jest faktycznie, po prostu oni muszą robić coś przeciwko obecnemu rządowi.

  2. To zależy. Są powody by sądzić, że w obecnych mediach publicznych, objętych przez PiS, naprawdę nie ma wolności słowa/jest ona mocno ograniczona.

  3. Są powody by sądzić że tak, TVP to propaganda tak samo PiSowska jak niedawno Platformerska, ale to że w kraju nie ma wolności słowa czy jest ograniczania to komlpletna bzdura. Ale nie ma co schodzić na tematy polityczne, po prostu jak dla mnie PiS i zespół PO/Nowoczesna zawsze będą przeciwko sobie.

  4. Z tego co wiem, to PiS zniósł kadencyjność prezesów TVP, wywalił bardzo wielu dziennikarzy, którzy byli nimi w TVP jeszcze zanim władzę objęła PO, także mówienie, że "tak samo" jak Platformerska jest niezgodne z prawdą. Co do reszty to ogólnie się zgodzę, ale pewnie chodzi tu o konkretne konteksty, jak właśnie media czy odbieranie głosu opozycji w sejmie czy w komisjach sejmowych, co jest zgodne z prawdą.

  5. Istnieje taka organizacja "Reporterzy bez granic", która publikuje wskaźniki wolności prasy. Wg. tej organizacji swoboda wypowiedzi w Polsce znacząco się pogorszyła – właśnie od czasu objęcia rządów przez PiS.

   https://rsf.org/en/poland

 4. jeśli chodzi o puszczę białowieską to tam od lat jest za późno na wycinki. To jest zdanie pracowników. Gdybyście ruszyli się z domu to zobaczylibyście ile drzew jest już martwych (są oznaczane). Pis sobie może gadać o wycinkach, bo pół puszczy jest martwe, ale winę ponosi poprzedni rząd. Białoruska strona zadbała o drzewa na czas.

  1. Puszcza powinna być nietykalna. Jeśli kornik zniszczył drzewa to wyrosną nowe. Jeden leśnik o tym fajnie opowiada na YT i popieram go. Pyszcza jest naszym testerem co by się działo bez ingerencji człowieka

  2. Pod względem ekologicznym w puszczy powinny być obecne martwe drzewa. Lasy Państwowe nie chcą na to pozwolić, bo dla nich las to plantacja desek a nie jakieśtam środowisko różnych organizmów.

   A przyczyną obecnych gradacji kornika były decyzje poprzednich leśników aby sadzić w puszczy świerki, dla których obecnie jest za sucho.

 5. Fajnie, że zabrałeś się za analizę, ale wg mnie jest bardzo subiektywna.

  1. Szczepienie to powinno być indywidualną decyzją lecz takie informacje powinny być publicznie dostępne. Tak aby np. galeria handlowa, lotnisko, szkoła mogła zakazać wejścia takim ludziom.
  Co z turystami? Co z imigrantami? Oni często nie mają lub mają inne szczepienia. Nie widzę problemu aby na poziomie miasta ustalić, że mieszkańcy muszą się szczepić. Ale na poziomie państwa to przesada.

  2. Puszcza powinna zostać i być prywatna (czyt. należeć np. do greenpeace lub innego stowarzyszenia). Wtedy politicy nie mogliby się w to mieszać. W takim przypadku uważam, że Korwin powinien dostać max punktów.

  3. Dlaczego nie ma nic o ekonomi, gospodarce, prawie pracy itp.? Wybrane zosrały wygodne tematy aby podrasować statystyki niektórych partii.

  1. 1. Wyjaśniłem dlaczego nie powinno być indywidualną decyzją, przynajmniej jeśli chodzi o dzieci i decyzję rodziców.
   2. Nie dałbym Puszczy GP, prędzej WWF jeśli tak na to patrzeć.
   3. Wybrane tematy dotyczą tematyki tego bloga, stąd one, a nie prawo pracy czy ekonomia.

  2. 1. No widzisz to jest bardzo subiektywne. Po pierwsze co musi być obowiązkowe. Kiedyś nie szczepiono na różyczkę i ospę, a teraz tak.

   2. Greenpeace był przykładem. Liczyłbym na coś w stylu "stowarzyszenie puszcza białowieska"

  3. "Co z turystami? Co z imigrantami? Oni często nie mają lub mają inne szczepienia. Nie widzę problemu aby na poziomie miasta ustalić, że mieszkańcy muszą się szczepić. Ale na poziomie państwa to przesada." – ale się robi takie przesiewy! Gdy przyjechałem do UK jako student skierowano mnie do lekarze, gdzie musiałem przedłożyć kartę szczepień i dostałem sczepienie na żółtaczkę, która od paru lat jest brytyjskim kalendarzu szczepień, a nie jest obowiązkowa w Polsce. Ponadto studenci z krajów takich jak Chiny, Indie, dawne ZSRR i parę innych muszą obowiązkowo przejść testy na gruźlicę. Kumpel z akademika pochodzący z południa Indii został wysłany na OBOWIĄZKOWE leczenie po tych testach.

 6. GMO przypadkiem nie może być szkodliwe pośrednio, gdyż będzie wywoływało "stress" w środowisku co może prowadzić do ewolucji bardziej odpornych szkodników i bakterii?
  Ocieplenie klimatu, chyba mało osób pisze co mnie dziw, ale tu zostało wspomniane, że stanowi zagrożenie dla człowieka, bo prawda jest taka jak by nie ocieplenie klimatu w przeszłości nie powstały by pokłady węgla w karbonie i trzeciorzędzie które człowiek teraz wykorzystuje do ponownego ocieplenia.

  1. I tak i nie. Ocieplenie chyba nie jest niczym złym jeśli występuje powoli. Wtedy gatunki mogą się powoli przystosować i ewoluować. Gdy następuje szybka zmiana to gatunki masowo wymierają. Nie bez powodu, życie rozpoczęło się w wodzie, gdzie zmiany są łagodniejsze.

  2. Ale stosując antybiotyki też pozwalamy bakteriom ewoluować w kierunku uodpornienia, co już ma miejsce. Jeśli coś jest konieczne, to się to robi.

  3. Dotevo, wymieranie też jest naturalne na przełomie permu i kredy wyginęło przesyło 90% gatunków co dało miejsce innym i jednocześnie jeszcze większej różnorodności.

  4. Ale obecne wymieranie jest spowodowane działalnością człowieka, a nie naturalnymi cyklami bio-geo-chemicznymi. No i wymieranie permskie było rozciągnięte w czasie dużo bardziej, niż to wywołane przez ludzi.

  5. Pomyliłem sie po chodziło i wymieranie perm-trias i było dość szybkie bo około 30tys lat główna część wymierania. Jeżeli hipotezy sa prawdziwe to myślę, ze z prędkością człowiek nie jest w stanie pokonać wywierania ordowickego.

  6. Z tego co pamiętam PSL i PO było przeciw GMO nie dlatego, że nie zdrowe ale z powodu monopolu na sprzedaż nasion kilku globalnych i europejskich firm. Np. Nie można wykorzystywać ziarna z takich upraw do ponownego zasięgu, tylko na sprzedaż a to wynika z umów że sprzedającym ziarno. Takich zastrzeżeń biznesowych jest znacznie więcej w umowach monopolistów.

 7. Tak hejtując… "w czym brałem udział od strony społecznej, wówczas z ramienia Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” i Greenpeace"
  I nie przeszkadza ci że GP jest przeciwko GMO?
  Natomiast co do LGBT++ i Ryśka Swetru:
  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1676444,1,petru-o-osobach-homoseksualnych-nie-musza-sie-z-tym-obnosic-i-to-mowi-szef-nowoczesnej-partii.read
  Po powinno być 1 dla "partii zwanej żartobliwie nowoczesną".

  1. Podlinkowałem tekst o Greenpeace i tam wyjaśniłem dokładniej moje podejście do GP oraz to, dlaczego i w jakich okolicznościach byłem ich wolontariuszem. 😉

 8. Szkoda,że Razem jest partią,która jednocześnie wykazuje się największą ignorancją ekonomiczną. Niestety,ale nie po drodze mi budowanie w Polsce drugiej Wenezueli.

  1. Czy największą z pośród wszystkich partii to nie wiem, ale mniejsza o to. Wziąłem pod uwagę to, co dotyczy tematyki bloga, nie zajmowałem się ekonomią.

 9. Nie interesuję się za bardzo polityką, a już tym bardziej tym co sądzą politycy w różnych sprawach naukowych, ale jestem zaskoczona że Kukiz jest na ostatnim miejscu, gdyż wydawało mi się że to raczej nowoczesna partia, idąca z duchem czasu :).

  1. Kukiz podczas wyborów prezydenckich starał się robić takie wrażenie, ale to ani do niego nie pasuje, a tym bardziej do członków jego partii, w której są nacjonaliści, antyszczepionkowcy itp.

  2. Stowarzyszenie Kukiz'15 organizowało na przykład festiwal zdrowej żywności wolnej od GMO. Partia dąży też do wprowadzenia znakowania żywności GMO, tłumacząc że przecież nie wiadomo jak taka żywność działa na człowieka, nie ma dowodów że nie jest szkodliwa itd.

  3. Genetycznie zmodyfikowane DNA rośliny nie jest szkodliwe, dla spożywającego tę roślinę konsumenta. Fakt, ale zawartość toksyn pochodzących ze środków ochrony, które zalecane są do używania przy tych właśnie roślinach, jest szkodliwa. Nie jestem za GMO również z innych, nie zdrowotnych względów. Jestem więc przeciwko GMO. I w tym rankingu nazwana zostałabym pseudonaukową propagatorką teorii spiskowej mówiącej, że GMO zabija. Brakuje mi sprecyzowania pewnych tematów w Twoich tekstach.

  4. Ale środki ochrony do GMO to nie GMO. GMO jest narzędziem, takim samym jak Internet. Można wykorzystać dobrze i niekoniecznie. Inna sprawa, że jeśli chodzi Ci o glifosat, to jego szkodliwości nie wykazano.

  5. @lukasz, walnales byka okrutnego, jeśli chodzi o kukiza: w globalnym ociepleniu nie znalazłeś żadnej informacji nt. stanowiska partii, więc dostała 0p. Jak się to przełożyło na ostateczny wynik? Gdzie tu sensowna zasada przyznawania punktów, jeśli ta partia jako jedyna że wszystkich i że wszystkich punktów wypadła spod oceny?

  6. Nie ma żadnego błędu. Napisałem, że tam gdzie dana partia ma 0, to nie będzie ten punkt dla niej liczony, by nie obniżać jej sztucznie średniej. I widać to po ostatecznym wyniku. Gdybym policzył Kukizowi'15 4/6, a nie 4/4, to miałby średnią poniżej 1.

 10. Wg. mnie mogłeś poruszyć także temat rozrodu i rozwoju człowieka (kwestia stosowania środków antykoncepcyjnych, in vitro i aborcji). Ostatnio jest to dosyć gorący temat i też miałby wiele do powiedzenia o poglądach tych partii.

  Jednakże…

  Nie wiem, czy i do jakiego stopnia jest to prawdą, ale kiedyś słyszałem stwierdzenie, że ludzie, którzy mają odbiegające od rzeczywistości poglądy na jedną sprawę mają też tendencję do posiadania podobnych odchyłów w innych sprawach. Jeśli to prawda, to po uwzględnieniu powyższego tematu i tak nie spotkałoby nas prawdopodobnie nic zaskakującego.

  Tak czy siak fajne zestawienie 🙂

  1. Myślałem nad dodaniem tematu zapłodnienia in vitro, aborcji, energetyki jądrowej i paru innych, ale ten tekst i tak wyszedł dosyć długi, więc sobie darowałem.

 11. Politycy jak politycy, ale posłowie i senatorowie , przynajmniej niektórzy to powinni sie dokształcić lub chociaż poczytać o sprawach, w których decydować mają…od pracownika najniższego rangą oczekuje sie kompetencji i wiedzy, a na Wiejskiej pełno ignorantów.

 12. ,,…szczepienia przeciwko HPV dla dziewczynek, chroniące przed rakiem szyjki macicy, to droga do prostytucji…" – to jakieś kpiny chyba… Dostaną szczepionkę i od razu będą się puszczać na prawo i lewo. ;/ Świetne zestawienie, świetny pomysł w ogóle, żeby dokonać takiej analizy.

 13. O widzę kawał pracy wykonałeś, ciekawe wnioski można wysnuć z tych zestawień, większość jest tak jak sądziłem. 🙂

  Tak mi się wydaje, że ten ból szyi u mnie może mieć związek z jodowaniem, znaczy podaniem jodu promieniotwórczego niedawno, w celu zakończenia leczenia mojego związanego z leczeniem guzów na tarczycy.

  Pozdrawiam!

 14. jak już słyszę o homoseksualizmie jako temat będący na tapecie to wk$%^W mnie bierze ileż kurde można… i co knują za plecami

 15. GMO
  Nie jestem do końca do niego przekonania przekonana. Mój niepokój wzrósł kiedy przeczytałam, że miliony zmodyfikowanych komarów posłuży do walki z dengą to trochę się przeraziłam. Czy wszystkie insekty są modyfikowane?
  TEORIA EWOLUCJI
  Tu fakty kłócą się z nauką KK i chyba dlatego mało się o tym mówi.
  SZCZEPIONKI
  Jestem 'za' mój syn wyszczepiony był przeciwko wszystkiemu, no… może przeciwko trudnemu charakterowi nie było w tamtym czasie szczepionek?
  GLOBALNE OCIEPLENIE
  Chyba człowiek – co tym razem nie brzmi dumnie – się do tego przyczynił. Tysiące hektarów lasów deszczowych i niezliczone hektary innych, równie potrzebnych lasów. Zabieranie środowiska naturalnego zwierzętom, które w odpowiedzi na takie działanie przyłażą do miast…. I oczywiście węgiel, tu nie ma żadnych wątpliwości.
  HOMOSEKSUALIZM
  Hmmm… według mnie to dewiacja. Naukowcy różne dziwne rzeczy tłumaczą równie zawile.
  Puszcza Białowieska – patrz wyżej: wycinanie lasów…..:-(
  Pozdrawiam.

  1. Co do KK to są w nim teolodzy którzy popierają teorie ewolucji. Można ciekawych rzeczy się dowiedzieć od takich osób i nabrać troche innego poglądu na niektóre osoby w KK. Jednak troche inaczej to wygląda u "wierzących szarych ludzi" 😀 Nie jestem fanem KK, ale dzięki niektórym teologom mam szacunek 🙂

  2. Wcześniej w latach. 90 walczono z dengą i malarią, wypuszczając na terenach malarycznych miliony samców komarów napromieniowanych promieniami X aby stały się bezpłodni. Problem polegał na tym że nie było wiadomo co konkretnie to promieniowanie z nimi robi.

   Obecny plan polega na wypuszczaniu komarów z charakterystyczną i dokładnie określoną modyfikacją – mogą dawać z komarzycami potomstwo, które nie będzie w stanie przeżyć w środowisku naturalnym, bo będzie mu brakowało pewnej substancji w pożywieniu.

  3. @Anonimowy

   Problem w tym, że teolodzy nie mają raczej dużego wpływu na charakter KK. Właściwie to nie mają prawie żadnego wpływu.

   Ja też poznałem kilku fajnych księży (w tym jednego teologa) – staram się być jednak realistą i dostrzegać całość danego zagadnienia, dlatego nie zmieniło to moich uczuć wobec KK jako instytucji.

 16. Dzięki za taką analizę 😀 Uwierz mi ale ja nie znam się wcale na polityce a te podsumowania pomogły mi nieco się ogarnąć w tym temacie. Nie oglądam telewizji bo nie chcę się denerwować tym co się dzieje w sejmie ( No teraz oglądam bajki z córką ale to inna sprawa)

 17. Nie miałam pojęcia, że Nowoczesna i Razem to najbardziej pronaukowe partie. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym w takim kontekście. Za to poczynania Trumpa i Hillary śledzę. Nie wiedziałam o tym rankingu na prawdomówność. 69% do 13%… no, no!
  Pozdrawiam.

 18. Bardzo pouczający wpis. Wiele się dowiedziałam odwiedzając Twój blog. Muszę jednocześnie przyznać, że piszesz ciekawie i potrafisz poruszyć interesujące tematy:-)

 19. Jako, że bardzo interesuję się polityką i znam wszystkie wypowiedzi polityków ze wszystkich partii, od razu wiedziałam, jaki będzie wynik.

 20. Oj, nigdy bym nie pomyślała, że partie mają coś wspólnego z nauką… Ale to zestawienie otworzyło mi oczy! Ciekawie się to układa.

 21. Super pomysł na post 😀
  Ostatnio obił mi się o oczy post, w którym pisano jak jakiś pseudonaukowiec odpowiadał na pytania dotyczące homoseksualizmu i robił to w sposób ujmujący nauce. Chyba było to w "Gościu Niedzielnym".

  1. Tak, Polska gościła ostatnio pana Camerona, skompromitowanego "naukowca", który został wyrzucony z wielu organizacji naukowych za szerzenie pseudonaukowych poglądów dot. homoseksualności.

 22. Do artykułu warto byłoby dodać osobny akapit wyłącznie o energii atomowej, niezwiązany z ociepleniem klimatu. Dyskusja atom kontra źródła odnawialne też jest często fałszowana.

  Jeśli chodzi o GMO, to warto zauważyć że sama idea modyfikacji nie jest szkodliwa, pytanie całe polega na tym co się modyfikuje i w jakim celu. Niektóre rośliny, na przykład soję, modyfikuje się bowiem nie po to by były odporne na szkodniki, lecz na szkodliwe środki ochrony roślin które te szkodniki zabijają. Wtedy, rzeczywiście GMO są szkodliwe, choć nie wynika to z samej idei modyfikacji.

 23. Temat tego artykułu wymaga komentarza I uzupełnienia. Autor wychodzi z założenia, że każda nowa technologia wymyślona przez człowieka jest dobra I powinna być stosowana skoro nie ma wystarczających dowodów naukowych na jej szkodliwość. Nazywa się to "zasadą dowodów naukowych", obowiązującą praktycznie na całym swiecie i uznawaną przez WTO. To właśnie dzięki tej zasadzie pestycyd DDT, jeden z tak zwanych "12 s…ynów", najbardziej szkodliwych pestycydów kiedykolwiek wyprodukowanych przez ludzi, wycofywano z rynku…53 lata! Dlatego tysiące aktywistów organizacji pozarządowych i bardzo wielu światłych polityków walczyło przez lata aby do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadzić "zasadę ostrożności", która mówi, że jeżeli nowa technologia potencjalnie stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, to należy podjąć wszelkie proporcjonalne środki, aby tym skutkom zapobiegać, nawet jeżeli brak jest dowodów naukowych tej szkodliwości. Najwyższym osiągnięciem UE jest dyrektywa REACH zmuszająca przemysł do przeprowadzenia na swój koszt badań naukowych udowadniających brak szkodliwości każdej nowej substancji chemicznej, którą chciano by wprowadzić na rynek. Profesor Serallini z Uniwersytetu w Caen prowadził badania nad działaniem kukurydzy Monsanto MON810 i herbicydu Round-up na szczury przez dwa lata, w ścisłej tajemnicy, wiedząc, że gdyby jego badania były upublicznione, nigdy nie zostałyby zakończone. Moc korporacji Monsanto jest wielka, jak jej winy. Co do badań naukowych nad GMO i glifosatem (bo jedno idzie w parze z drugim) polecam tę stronę: http://www.gmoseralini.org/research-papers/ . A co do działań firmy Monsanto polecam nagrania z obrad pierwszego w historii Trybunału Ludowego osądzającego zbrodnie przeciw środowisku – właśnie nad firmą Monsanto. Trybunał ten obradował w dniach 14-16 października 2016 roku w Hadze. Wszystkie obrady, zeznania swiadków, debaty, są nagrane i można je obejrzeć. Wyrok sędziów będzie ogłoszony 10 grudnia. Wśród świadków byli między innymi rolnicy ekologiczni, których pola zostały skażone GMO, skazani przez sąd na wypłacenie odszkodowania firmie Monsanto za używanie ich patentu bez zezwolenia (!). Badania meteorologów francuskich pokazują, że pyłek rzepaku GMO potrafi w niektórych warunkach przemieścić się nawet do 1000 km. Skaża on nie tylko rosliny uprawne, ale tez niektóre pokrewne rośliny dziko rosnące. GMO to atak na bioróżnorodność, a w naszych warunkach również koniec rolnictwa ekologicznego. Bezpowrotnie! Do tego odebranie rolnikom prawa do produkcji nasion. GMO nie jest odpowiedzią na rosnącą liczbę ludzi na świecie. Tylko masowy rozwój agroekologii, rodzinnego rolnictwa dbającego o jakość gleb jest gwarancją suwerenności żywnościowej dla świata. Gdyż monokultury przemysłowe powodują wyjaławienie gleb na wielką skalę. Polecam: http://zielonewiadomosci.pl/news/komunikat-prasowy-na-zakonczenie-europejskiego-forum-na-rzecz-suwerennosci-zywnosciowej-nyeleni-2016/. Zieloni w przeciwieństwie do innych partii mają w swoim programie zrównoważony rozwój, tzn. taki, który zapewnia zaspokojenie potrzeb nie tylko zyjących ale i przyszłych pokoleń. Zasada ostrożności jest takiego rozwoju nieodzownym narzędziem.

  1. Skąd pomysł, że kieruję się tą zasadą? GMO zostało jako samo w sobie pod kątem szkodliwości dla ludzi i środowiska przebadane na przestrzeni dekad. Łosoś GMO przed wprowadzeniem na rynek był badany 20 lat. Z wyjaławianiem gleb itd. też można walczyć skutecznie i z korzyścią dla środowiska, dzięki GMO, np. modyfikowanym mikroorganizmom.

  2. Wychodzi pani z założenia, że jeśli nie ma dowodów na szkodliwość jakiejś technologii, to nie powinna być stosowana bo jest nowa? Żywność GMO nie jest nowością, niektóre odmiany są starsze ode mnie.

 24. No dobrze, dobrze monsieur, jednakowoż widzę tu pewne poważne problemy mianowicie mieszanie aksjologii z nauką. A to jakby to rzecz się nie styka.
  Np. co wspólnego z nauką ma punkt o Puszczy Białowieskiej? Otóż nic.
  Nauka per se zachowuje zimną obojętność (jak wobec wszystkiego) czy ludzie zostawią tą puszczę, wytną ją i przerobią na miliard egzemplarzy "50 twarzy Greya" czy może rozszerzą aż do Radzymina. Nauce to wsio rawno.
  Naukowcom, którzy by chcieli puszczę badać w stanie w miarę niezmienionym, osobom zaangażowanym w ochronę naturalnych ekosystemów czy obrońcom dziedzictwa narodowego już obojętne to nie jest, ale ich postawa to wybór etyczny a nie żadna postawa naukowa.

  Stwierdzenie wytnijmy w cholerę tę puszczę i zbudujmy autostradę do Lidy, może się nam jako projekt polityczny nie podobać, ale z postawą wrogą nauce jako takiej wiele wspólnego nie ma.

  1. Otóż ma. Kierowanie się badaniami naukowymi przez polityków jest podstawą do stwierdzenia, że postępują merytorycznie i nie są populistami. Badania jasno mówią, że wycinanie Puszczy Białowieskiej przez inwazję kornika drukarza wcale nie jest skuteczniejsze od niewycinania, w kontekście walki z tym pasożytem. Ignorowanie tego przez polityków jest antynaukowe.

 25. Jak skompromitowało się towarzystwo "Polska wolna od GMO"? Niestety nie udało mi się znaleźć informacji na ten temat.

  1. Powołują się na wycofaną, błędną metodologicznie i z konfliktem interesów publikację Serraliniego, piszą, że GMO to spisek dziejów i eksperyment na ludziach itd. Jeśli to nie jest dla kogoś kompromitujące, to znaczy, że odbiorca tego nie zdaje sobie sprawy z tego, co czyta.

 26. Tworząc ranking skupiłeś sie tylko na kwestiach naukowych wybranych problemów, ok, tylko zauważ, że podejście tych partii nie wynika tylko z naukowej wiedzy, a z różnych innych czynników. Twierdzenie, że np. partia Nowoczesna ma lepszą wiedzę naukową na dane tematy jest trochę na wyrost nie uważasz? Sam chyba masz świadomość, że przekonania danych partii nie biorą się tylko z naukowych przesłanek, tylko składa się na nie wiele innych czynników. I tak, partia PIS może mieć teoretycznie większą wiedzę naukową o GMO lub szczepionkach, ale kierując się względami np ekonomicznymi jest przeciwko (teoretyzuję..wiem że było w tekście że pis jest za szczepieniami, ale chcę pokazać o co mi chodzi), podczas gdy w partii Razem może być na odwrót. Tworząc taki ranking, powinieneś skupić się więc nie na ogólnym zdaniu partii na dane tematy, bo jest ono sumą wielu składowych, ale szczegółowo prześledzić, jaką wiedzę rzeczywiście mają.

  1. Ale ja tematu posiadanej wiedzy przez członków partii nie poruszałem. Ranking dotyczy ogólnie pro i antynaukowości.

  2. tylko jak można swierdzić pro lub antynaukowość, biorąc pod uwagę ogólne podejście partii, a nie ich naukowe podejsice? To bardziej jest pokazanie ogólnego podejścia danych partii do danych tematów i podsumowanie,że tej i tej partii "ze słupków wyszło" bliżej podlądów naukowych – a co na te słupki się składa, to już mniej ważne. Temat ogólnie ciekawy, tylko uważam, że powinieneś głębiej prześledzić zdanie danych partii na różne tematy, no, chyba, że miało to być takie luźne pokazanie że tak się złożyło, że tym wyszło dalej od nauki a tamtym bliżej

  3. Ale to właśnie napisałem – chodzi o ogólne podsumowanie. Może jak będą zbliżały się wybory, to zrobię dokładniejszą analizę. W tekście linkowałem też do bloga GMObieytkywnie, gdzie pod kątem GMO autor bardzo dokładnie zbadał temat.

 27. Chciałbym zwrócić uwagę, że to dość tendencyjne zestawienie. .N jednoznacznie wypowiedziała się antyszczepionkowo. Co prawda po zrobieniu z tego "afery" usunęła swoje stanowisko, ale widać wyraźnie. że antyszczepionkowcy także tam mają swoje wpływy.
  Podobnie w kwestii homoseksualizmu. Nie ma w programie .N równości małżeńskiej. Wypowiedzi niektórych polityków także nie pozwalają przyznać tylu punktów ile przyznano.

 28. Dziwi mnie postawienie znaku równości pomiędzy "homofobicznymi" wypowiedziami a tezą iż homoseksualizm jest chorobą. Do tego aby być przeciwnikiem związków partnerskich, itp. uznanie homoseksualizm za chorobę jest zupełnie zbędne i takie przekonania nie muszą wypływać z założenia iż to choroba. Podstawowa zasada przy okazji rozmowy o nauce i normach jest taka iż z faktów nie wynikają powinności.

  1. Kwestia czym jest homofobia może być częściowo umowna, ale nie o to tu chodzi, a o dwa aspekty, których poprawność można mierzyć wiarą naukowej prawdy.

 29. Ma pan niezwykle wręcz śmiesznie uproszczoną wizję GMO, sprowadzając cały bardzo kompleksowy problem do wymiaru "za nauką" , "przeciw nauce". Gdyby to było takie proste jak pan to widzi, już dawno byłoby pełno różnych genetycznie modyfikowanych roślin i zwierząt na naszych polach i stołach. Ale nie jest. Dwieście milionów rolników świata walczy w ruchu La Via Campesina o suwerenność żywnościową i stanowczo sprzeciwia się uprawom genetycznie modyfikowanym narzucanym im przez potężne korporacje wspierane przez rządy krajów najbogatszych. To dotyczy też polskich rolników. A mówiąc o nauce może by tak pan też wziął pod uwagę nauki przyrodnicze, a nie tylko inżynierię molekularną? Wielkie nazwiska naukowców przyrodników i ekologów zalecają bardzo dużą ostrożność i pokorę. Bo świat przyrody jest bardziej skomplikowany niż się to panu wydaje. A w Unii Europejskiej całe pokolenia [cierpiące przez dziesiątki lat z powodu DDT, azbestu i innych podobnych wspaniałych sukcesów nauki, zanim udało się zebrać wystarczające "dowody naukowe" na ich szkodliwość i je zakazać] walczyły o wprowadzenie do traktatu UE zasady przezorności. Polecam się z nią zapoznać, bo najwyraźniej jej pan nie zna. Myśli pan, że w Unii obowiązuje jak wszędzie indziej na świecie (i kiedyś w Europie) zasada WTO dowodów naukowych. Bardzo polecam np. artykuł ogromnego autorytetu naukowego jakim jest profesor Tomiałojć: http://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/gmo-zagrozenia-dla-gatunkow-i-ekosystemow/ oraz przestudiować DOKŁADNIE i ZE ZROZUMIENIEM ostatnią rezolucję Parlamentu Europejskiego w reakcji na projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia do obrotu w UE soi genetycznie modyfikowanej DAS-68416-4: http://bit.ly/2y4nYzz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *