Kategorie:

5 działań, które uratują klimat Ziemi

Coraz więcej mówi się o ochronie klimatu. Informacje o tym, że się ociepla – co ważne, przez nadmiarową emisję gazów cieplarnianych pochodzących z działalności ludzkiej – są częściej podawane do publicznej wiadomości, a denialistów klimatycznych ubywa. Choć obecne globalne ocieplenie naukowcy przewidywali już kilka dekad temu, to dla wielu ludzi dopiero teraz zjawisko to staje się rzeczywiste, ponieważ absurdalnie długie i silne susze, bardzo ciepłe zimy czy częste huragany, a także podnoszenie się poziomu mórz oraz zmiana zasięgu poszczególnych gatunków zwierząt i roślin, dają się we znaki. Pytanie, co zrobić, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej, jaka może nas wkrótce spotkać? Oto sześć działań, które przy zastosowaniu na odpowiednią skalę uratują klimat.
globalne ocieplenie
Zdjęcie za: Wahdi Septiawan/Antara Foto, Reuters

Szybka dekarbonizacja 

Najważniejsze jest jak najszybsze
zmniejszenie ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla. Kluczowe w
osiągnięciu tego celu jest zastąpienie elektrowni węglowych elektrowniami
jądrowymi, przy wsparciu elektrowni wiatrowych (a w innych niż Polska krajach,
także z wykorzystaniem elektrowni słonecznych i wodnych). Pewnym przejściowym
rozwiązaniem jest też energetyka gazowa, która co prawda też dostarcza CO2
do atmosfery (i metan), ale w znacznie mniejszej ilości. Jednak najczystsze,
najbezpieczniejsze i najbardziej niezawodne są elektrownie jądrowe drugiej i
trzeciej generacji, a obecnie rozwija się jeszcze lepsze elektrownie jądrowe
czwartej generacji.
Oprócz dwutlenku węgla ważnymi
gazami cieplarnianymi, pochodzącymi głównie z rolnictwa i hodowli zwierząt, są
metan i tlenek azotu. Metan produkują archeany metanogenne, zasiedlające żwacze
krów. Spore jego ilości emitują także uprawy ryżu. Tlenek azotu (podtlenek
azotu) z kolei pochodzi z nawozów rolniczych (zarówno syntetycznych, jak i –
niejednokrotnie nawet w większym stopniu – z naturalnych). Dlatego, choć
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla jest najważniejsze (bo jest ona najwyższa),
to systemowa ochrona klimatu powinna brać także pod uwagę ograniczenie liczebności
krów hodowlanych na rzecz innych źródeł białka w diecie (np. drobiu albo roślin
strączkowych) oraz niskoemisyjne nawozy azotowe.

Ochrona i sadzenie drzew

Drugim najważniejszym działaniem
w aktualnej sytuacji jest wychwytywanie krążącego już w atmosferze węgla.
Zadanie to, czyli sekwestrację, wykonują rośliny, które pochłaniają CO2,
a potem z asymilowanego węgla tworzą pożywienie i budują swoje tkanki. Dwutlenek
węgla rozpuszcza się również w wodzie (a jego większe stężenie doprowadza, już
w tym momencie, do negatywnego zjawiska, jakim jest zakwaszenie oceanów) oraz
jest deponowany w torfowiskach, przy czym spora jego część jest później z
powrotem oddawana do atmosfery – mokradła i inne tego rodzaju siedliska
magazynują go jedynie tymczasowo. Ich rola w ochronie klimatu jest więc dużo
mniejsza, ale z rozmaitych innych powodów są bardzo ważne i należy je chronić.
Co to wszystko w praktyce dla nas
oznacza? Głównie, że powinniśmy chronić drzewa, które już wyrosły. Sadzenie
nowych drzew też jest bardzo ważne, ale po pierwsze, tylko niewielki
ich odsetek przeżyje stając się wielkimi, pochłaniającymi węgiel organizmami. Jeśli
więc słyszycie o milionach zasadzeń, weźcie pod uwagę, że większość z nich nic
nie da. Po drugie, musimy sadzić znacznie więcej drzew niż wycinamy, uwzględniając
to, co powyżej. Po trzecie, „klimatyczną tarczą” drzewa są dopiero jak są duże,
więc lata miną, zanim te nowo posadzone zaczną spełniać swoją rolę, co także
powinno być uwzględnione przy ustalaniu liczby nowych drzew oraz przy wyrębie
starych. Istotna jest też skala zjawiska – pojedyncze drzewa w miastach, o
które często toczą się medialne boje, nic nie dadzą. Są ładne i dają cień, mają
też inne zalety, ale w kontekście ochrony klimatu musimy naciskać decydentów na
działania w skali krajowej i unijnej.

Licencje na emisję CO2

Ważne są także licencje na emisję
dwutlenku węgla, ponieważ biznes oparty na paliwach kopalnych staje się przez
nie mniej opłacalny. Skłania to wiele firm i całych gałęzi gospodarki do
inwestowania oraz „przeskakiwania” na korzystanie z energii niskoemisyjnej lub
bezemisyjnej. Takie opłaty węglowe nie mogą być małe – muszą dać się odczuć,
żeby spełniały swoją rolę. Jednocześnie nie mogą być za duże, bo wtedy fabryki
mogą zostać przeniesione z UE do Azji, gdzie takich opłat nie ma (choć
oczywiście najlepszy byłby system globalny, a obecnie Chiny pracują nad
programem handlu limitami emisji CO2).
Takie „karanie” za emisję
dwutlenku węgla jest obecnie istotnym elementem zmuszającym gospodarki do
zaprzestania niszczenia klimatu. Trzeba jednak pamiętać, że kiedy problem w
przyszłości zostanie zażegnany, ceny emisji naturalnie powinny spaść, a być
może całkowicie przestać być naliczane. Dotyczy to zresztą całego mnóstwa
zapisów i zwyczajów. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że za np. 50 lat, gdyby
wszystko poszło dobrze, sporo osób i tak kontynuowałaby nabyte w dzisiejszych
czasach zwyczaje chroniące klimat, nieprzydatne w przyszłości. Podobne sytuacje
można zaobserwować u starszych ludzi, którzy żyli w okresie niedoboru żywności
czy strachu przed inwazją ZSRR i którzy pomimo zmiany warunków kontynuują różne,
zbędne dziś zachowania. Sam lęk przed energetyką jądrową, która jest teraz
najważniejszym narzędziem do ratowania klimatu, wynika wśród wielu właśnie z
obaw związanych z zimną wojną i z bombami atomowymi.

Inwestycja w naukę i edukację

Dotowanie nauki jest bardzo
istotne z oczywistych względów – nowe technologie oraz ulepszanie już
istniejących pozwolą na wydajniejsze pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery i
wspomogą pracę, jaką wykonują drzewa. Jeśli sytuacja faktycznie osiągnie
stopień krytyczny, jeżeli będziemy mieli do czynienia z realną katastrofą
klimatyczną, to najprawdopodobniej w celu szybkiego jej złagodzenia zastosowane
zostaną techniki geoinżynierii i inżynierii klimatycznej. Wiadomo obecnie, że
rozpylanie związków siarki w powietrzu może spowodować ochłodzenie. Dalsze badania,
które pozwolą stworzyć i udoskonalić techniki geoinżynieryjne, to kolejny
element wiążący finansowanie nauki z ochroną klimatu. Badania naukowe – i te
podstawowe i aplikacyjne – niosą także cały szereg innych korzyści.
Do nauki należy także dołożyć
edukację. Ona również jest procesem długotrwałym, ale odpowiednio poprowadzona
może wiele pomóc, głównie w przyszłości. Uczenie czym jest globalne ocieplenie,
skąd się wzięło, jakie niesie konsekwencje i co robimy aby sobie z nim radzić,
zaowocuje zrozumieniem i akceptacją społeczną dla działań politycznych i gospodarczych
na rzecz ochrony klimatu. Sam miałem w szkole wiele lekcji o efekcie
cieplarnianym, gazach cieplarnianych i widzę, jak to na moje postrzeganie
problemu wpłynęło. Nigdy na przykład nie byłem denialistą klimatycznym. Nawet
kiedy kwestia klimatu nieszczególnie mnie kiedyś interesowała, to wiedziałem,
że zjawisko globalnego ocieplenia ma miejsce i jest skutkiem działalności
człowieka. Chcę jednak dodać, że w obecnej sytuacji edukacja to tylko mały
kawałek całości. Problem z klimatem jest teraz i nie ma czasu na czekanie aż
kolejne pokolenia będą miały inne podejście do spraw środowiskowych, a po
drugie, najważniejsze są rozwiązania systemowe, związane z opisaną masową
dekarbonizacją oraz ochroną i sadzeniem drzew. Edukacja i uczenie prowadzące do
nawyków, by np. oszczędzać w domu prąd, z wielu powodów są dobre, bo kształtują
pozytywne cechy w społeczeństwie, związane z oszczędnością, dzieleniem się z
innymi itp. oraz obniżają koszty rachunków, ale w kontekście klimatu skala tych
starań jest zaniedbywalna, tzn. nie ma praktycznie znaczenia.

Ograniczanie zbędnej konsumpcji

Ograniczenie konsumpcjonizmu jest
z powodów społecznych bardzo korzystne, bo konsumpcjonizm, który dzisiaj w
wielu krajach urósł do poziomu nigdy wcześniej nie spotykanego, promuje egoizm,
narcyzm, egocentryzm, nierówności i inne szkodliwe społecznie cechy i
zachowania. Jednak ograniczenie to niewiele pomoże w ochronie klimatu z
przyczyn, o których już pisałem – chodzi o czas. Potrzebne jest niemal
natychmiastowe cięcie emisji CO2 na ogromną skalę, a wybory
pojedynczych ludzi z całego świata, nawet jeśli zebranych razem do kupy w
kilkadziesiąt czy kilkaset milionów, mało zmienią. Tak więc z wielu powodów bardzo
ważne jest ograniczenie spożywania mięsa, ryżu czy jakichkolwiek transportowanych
z daleka produktów, niekupowanie niepotrzebnych dodatkowych ubrań, butów,
kosmetyków, nieogrzewanie mieszkania kiedy nie trzeba, nienabywanie nowych
sprzętów, jeśli stare działają dobrze lub można je w miarę tanio naprawić, recyklingowanie,
unikanie lotów samolotem, częstsze korzystanie z roweru i komunikacji miejskiej
i międzymiastowej zamiast samochodu. Jednak wszystko to w kontekście ochrony
klimatu, w porównaniu do pozostałych działań, ma nieduże znaczenie. Powinno być
promowane i wspierane, ale nie może zastępować aktywności na rzecz pozostałych,
istotniejszych w odniesieniu do środowiska rozwiązań.
Być może to, co opisałem, wydaje
się proste, wręcz banalne. Problemów jest niestety wiele. Do takich działań
trzeba przekonywać rządy różnych krajów, organizacje o charakterze
międzynarodowym, związki zawodowe, środowiska i grupy społeczne, zwykłych
ludzi. O zmianach klimatycznych mówi się od dekad. Anomalie pogodowe i
klimatyczne z jakimi mamy do czynienia, a których nie da się już ignorować,
zapowiadane były przez klimatologów kilkadziesiąt lat temu. Gdyby wówczas ich
słuchano, zapewne udałoby się zapobiec rozmaitym tragediom ludzkim i
środowiskowym (z drugiej jednak strony dziś wielu twierdziłoby, że gadali
bzdury, skoro nic takiego nie nastąpiło, nie wziąwszy pod uwagę, że po prostu
ludzkość zmobilizowała się na czas i zapobiegła sytuacji). Wszystko wyszłoby
też znacznie taniej pod względem budżetowym. Mam nadzieję, że mój tekst
przyczyni się do pilniejszych i sensowniejszych działań w Polsce.  

Prowadzenie bloga naukowego
wymaga ponoszenia kosztów. Merytoryczne przygotowanie do napisania artykułu to
często godziny czytania podręczników i publikacji. Zdecydowałem się więc
stworzyć profil na Patronite,
gdzie w prosty sposób można ustawić comiesięczne wpłaty na rozwój bloga. Dzięki
temu może on funkcjonować i będzie lepiej się rozwijać. Pięć lub dziesięć
złotych miesięcznie nie jest dla jednej osoby dużą kwotą, ale przy wsparciu
wielu staje się realnym, finansowym patronatem bloga, dzięki któremu mogę
poświęcać więcej czasu na pisanie artykułów.

 

 

Bioksiążka

 

Najnowsze wpisy

`

Liczba komentarzy: 17 na temat “5 działań, które uratują klimat Ziemi

 1. Drzewa raczej za bardzo nie pomogą. Słabo skalowalne rozwiązanie i mało efektywne. Nie lepiej było by zająć się poprawą efektywności fitoplanktonu za pomocą inżynierii genetycznej? Redukowało by to zakwaszenie oceanów i jednocześnie wiązało atmosferyczny CO2 w pancerzykach np. otwornic. Rozwiązanie samo-skalujące i przez to dużo bardziej efektywne.

  1. Sadzenie drzew w skali globalnej byłoby najefektywniejsze i najmniej kosztowne, ale fitoplankton to również super pomysł ��

 2. Licencje na emisje CO2 już są i głównym skutkiem jest wzrost cen prądu, a nie zmiana technologii – droga i długotrwała, więc łatwiej przerzucić koszty na klienta. Tu trzeba czegoś innego.
  Pozdrawiam.

 3. To make long story short – również uważam, że tylko szybkie zmiany systemowe mogą dać nam realną szansę na ograniczenie katastrofy klimatycznej. A nasze działania jednostkowe będą wskazanym dodatkiem, ale nie kluczowym i część z nich będzie wynikała ze zmian systemowych. Natomiast podziwiam pokłady nadziei, że ten tekst "przyczyni się do pilniejszych i sensowniejszych działań w Polsce" 😉

 4. Problem z licencjami jest prosty – jaką mamy gwarancje, że dostawcy energii nie zaczną po prostu podnosić cen, żeby je opłacić? Już teraz widzimy coś takiego. Tanie licencje wcale nie zachęcą do kompletnej rewolucji w produkcji prądu, a to nie jest tak, że gdy obecni giganci nie będą chcieli konkurować ceną, to zaczną wyrastać małe firmy podgryzające duże korzystną ceną.
  Dobrze, że autor zauważa, że zakładanie sobie zbyt dużego kagańca może zaszkodzić, bo zamiast modernizować fabryki w Europie, te "najbrudniejsze" przeniosą się do Azji czy innego rejonu świata, gdzie dalej można nie przejmować się tak emisjami. Nawet "rozsądne" kary w Europie doprowadzą do tego, że Europejscy producenci będą mieli sztucznie zawyżone koszty produkcji (opłata kar/licencji lub wdrażanie nowych technologii, które inaczej nie opłacałby się ekonomicznie). To ważny argument, bo nie tylko my przyduszamy swoją gospodarkę normami, ale też pozostawiamy wolną rękę innym krajom, co może się skończyć tak, że nie tylko oni będą truć dalej, ale też my będziemy u nich kupować towary, których nie produkujemy na miejscu "bo normy" i skali planety emisja zanieczyszczeń tylko się zwiększy.

 5. Nalezy zaniechać uzywania paliw kopalnych(które gromadiły energię przez miliony lat a teraz ją wydzielamy w dziesiatki lat) a do oczyszczania i rekultywacji Ziemi należy uzyć energii wprost z promieniowania Słońca najlepiej z ogniw umieszczonych na orbicie Ziemi(ew. na poczatku na pustyniach(zdaje się ze jakis szejk juz na to wpadł)). Przy okazji oprócz
  dostarczania energii moga one przysłaniać zbyt nasłonecznione obszary(czy nawet odbijac nadmiar promieniowania). Za pomoca tej energii(elektrycnej) należy wytwarzać z CO2, metanu (i wody) tlen, węgiel i wodór(ten ostatni jako paliwo do silników spalinowych).

 6. Inwestować w wiedzę i edukować społeczeństwo może przynieść pożądany efekt który odczujemy my wszyscy. Sadzenie drzew powinno być nieograniczone, a marzenie o kolejnych zielonych płucach w Polsce powinno stać się dniem powszednim.

 7. Podstawowym problemem jest rosnąca liczba ludzi. Bez ograniczania liczby ludności, te działania nic nie dadzą. Dajmy na to w 2006 ludność świata wynosiła około 6.5 miliarda, w 2018 to już 7.5 miliarda. w 12 lat przybył miliard ludzi. Ten dodatkowy miliard potrzebuje więcej przestrzeni, więcej żywności, więcej odzieży, AGD, elektroniki, opakowań, itd. To wszystko wymaga aneksji kolejnych terenów zielonych. Więc sadzenie lasów w Europie nic nie da, bo w skali świata to kropla, jeżeli tereny zielone o wiele większe, zlokalizowane w Brazylii czy Afryce zostaną wycięte.
  Tak więc, jak słyszę o pomocy głodującym w Afryce, przyjmowaniu migrantów z Afryki czy krajów arabskich, to generalnie przyszłość widzę czarno. Bez działań hamujących przyrost w Indiach, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej wszelkie nadzieje na odwrócenie trendu klimatycznego są płonne.

  1. Na Ziemi może żyć bez problemu bilion ludzi, i jeśli mieszkasz w mieście, nie zauważysz różnicy. Więcej ludzi to większy potencjał ludzkości. Gdyby na Ziemi żyło tylko milion ludzi, nie powstałby żaden znaczący wynalazek.

 8. Małym, ale bardzo tanim działaniem jest zmiana infrastruktury budowlanej, a mianowicie krycie dachów białymi, refleksyjnymi powłokami, tak samo krycie budynków refleksyjną farbą, oraz być może jakieś zmiany w tym względzie w samym betonie. https://en.wikipedia.org/wiki/Reflective_surfaces_(climate_engineering)
  Rozbudowana gospadarka leśna, nie wszędzie można sadzić drzewa, ale na pewno są regiony na ziemi, gdzie można zalesić jakieś ogromne, nieużywane tereny.
  W Polsce, rozbudowa małej retencji, powiększenie i tworzenie nowych dzikich mokradeł, a nie tylko obiektów komercyjnych.
  Programy energetyki źródeł odnawialnych, dla biedniejszych krajów rozwijających się, inaczej nasze staranie w krajach rozwiniętych na nic się nie zdadzą.

 9. Dlaczego nieprawda, przecież ja podaję dane statystyczne https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata
  Dekarbonizacja to mit, takie zamiatanie pod dywan, co z tego że w EU przechodzi się na energię wiatrową, jak 90% przedmiotów użytkowych produkowane jest w Chinach, Indiach czy innym Bangladeszu, gdzie jednak dominuje węgiel. Czy mitem jest wycinanie Amazonii ? Lasów tropikalnych w Indonezji ? Zagrożenie wyginięciem zwierząt w Indiach ze względu na kurczenie się środowiska naturalnego. To jest problem priorytetowy do rozwiązania, jeżeli nie, to inne działania będą przypominać kreatywną księgowość i ukrywanie problemu. Tylko jak przyjdzie czas na bilans za 30-40 lat, to już się skończy czarnym wtorkiem.

  1. Nieprawdą jest, że Ziemia jest przeludniona, co sugerujesz, oraz że zmiany w UE nie mają sensu, bo Chiny, Indie itd., które swoją drogą robią bardzo dużo (zwłaszcza Chiny: elektrownie wodne, jądrowe, wiatrowe, solarne, przygotowywanie systemu handlu emisjami CO2).

 10. Pamiętacie protokół z Kioto? Rok 1997. Kilka państw europejskich było szczególnie oburzonych, że Stany Zjednoczone nie chciały się przyłączyć i redukować emisji gazów cieplarnianych. To prawda ale nie chciały dlatego, że Chiny były w tej umowie potraktowane bardzo ulgowo. Okazało się, że Stany zjednoczone, nie podlegający ograniczeniom tej umowy zredukowały emisję dwutlenku węgla o 14 ton na osobę, kraje Unii Europejskiej, które umowę ratyfikowały, średnio o 12 ton na głowę. Jednak starania krajów zachodu nie mają tu znaczenia. Chiny i Indie w tym samym czasie zwiększyły produkcję CO2 o ponad 300 ton na osobę. Nadmiar regulacji chyba nie służy środowisku.
  Może ten kierunek coś wniesie: https://kopalniawiedzy.pl/dwutlenek-wegla-CO2-beton-cement-material-budowlany-emisja-elektrownia-weglowa,31498

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *