Kategorie:

Jak naukowcy pomagają walczyć z pandemią. Pozytywne przykłady

W związku z pandemią COVID-19,
spowodowaną nowym koronawirusem o nazwie SARS-CoV-2, środowiska naukowe i
medyczne zmobilizowały się do działań na rzecz badań nad nowym patogenem oraz
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się go, jak również właściwej diagnostyki.
W dzisiejszym tekście napiszę jak naukowcy z Poznania zaangażowali się i co udało
im się swoją pracą stworzyć.
naukowcy pandemia

O Poznaniu i poznańskich
naukowcach głośno jest
głównie z powodu stworzenia tzw. pierwszego polskiego testu genetycznego na
koronawirusa, czyli starterów pozwalających na namnożenie jego genów i tym
samym umożliwienie identyfikacji ich obecności, jeśli znajdują się w próbce. Jednakże
badacze wielkopolscy zrobili dużo więcej, ale nie wszystko było tak medialne,
jak aktywność Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Na przykład zespół polskiego chemika, prof. Mariusza Jaskólskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN stworzyli specjalną bazę danych o koronawirusie SARS-CoV-2, m.in. dla wspomagania badań leków.

Biolodzy i biotechnolodzy z
Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) we
współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu choć nie musieli, bo nie
wynikało to z ich obowiązków, zabrali
się
do przeprowadzania diagnostycznych testów genetycznych na obecność
koronawirusa SARS-CoV-2. Znali bowiem szereg procedur związanych z działaniem
laboratorium molekularnego, w tym z izolacją materiału genetycznego i
amplifikowaniem go, dzięki czemu mogli normalnie pracować (w obecności
diagnosty medycznego, dla dopełnienia formalności).
Na początku pandemii brakowało w
Polsce sprzętu ochronnego dla bezpośredniego personelu medycznego
(pielęgniarek, ratowników medycznych, lekarzy, salowych, opieki socjalnej), jak
również do badań diagnostycznych. Wobec tego Zespół Hal Technologicznych
Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
współpracując z Grupą Technologiczną Sygnis oraz spółką STER, przygotował
projekt specjalnych nowoczesnych wymazówek, potrzebnych do pobierania materiału
biologicznego do badań na obecność sekwencji genetycznych diagnozowanych patogenów,
w tym obecności koronawirusa SARS-CoV-2 u poddawanych diagnostyce pacjentów. Centrum
Zaawansowanych Technologii UAM przygotował
z partnerami również przyłbice ochronne na czas pandemii.
Przeczytaj także: Do
czego służą biobanki?
Centrum Zaawansowanych
Technologii UAM, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM wraz z
Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu wzięło
również udział w stworzeniu immunologicznych testów diagnostycznych do
wykrywania osób z infekcją SARS-CoV-2. Tego rodzaju testy są mniej czułe od
badań genetycznych, ale za to łatwiejsze i szybsze w obsłudze. Dają więc
częściej wyniki fałszywe, ale i tak są przydatne w skali epidemiologicznej. Całość
wspomagały władze samorządowe Wielkopolski. Finansowego wsparcia udzielił
wielkopolski marszałek.
Poza specjalistami z zakresu nauk
przyrodniczych-ścisłych aktywne działania ws. pandemii podjęli także
socjologowie z Wydziału Socjologii UAM. Przeprowadzili
badania nastrojów i zachowań w czasie pandemii. W badaniu uzyskano ponad 2
tysiące odpowiedzi (naukowcy zwracają uwagę, że próba nie jest reprezentatywna
i ma raczej charakter konstruktywistyczny) między 19 a 24 marca 2020 roku. 41,5%
respondentów odpowiedziało, że podczas pandemii pracuje zdalnie w domu. Wśród
badanych ponad 80% obawiało się o zdrowie bliskich, ponad 60% o czas trwania
pandemii, niespełna 50% czuło zmęczenie pandemiczną sytuacją oraz martwiło się
sprawami finansowymi. Ponad 80% osób przestało podawać rękę na powitanie, ponad
70% zrezygnowało z komunikacji miejskiej, a ponad 60% ze spotkań ze znajomymi.
Aż 79% osób częściej myło ręce, a 65% częściej szukało bieżących informacji na
temat pandemii w mediach.
W czasie pandemii COVID-19 nie
próżnowali także naukowcy zajmujący się dydaktyką i edukacją. Pod redakcją
prof. Jacka Pyżalskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu powstał przeznaczony dla nauczycieli ebook „Edukacja w
czasach pandemii wirusa COVID-19”, który porusza tematykę kształcenia na
odległość. Z publikacji tej skorzystało bardzo dużo osób – w połowie kwietnia została
pobrana ponad 6 tysięcy razy, a w tej chwili mamy już początek czerwca. Z
pewnością przydał się wielu dydaktykom, dla których nauczanie zdalne to coś
nowego.
Sytuacja kryzysowa pokazała, że
środowiska akademickie w Poznaniu (jak i w innych polskich miastach) potrafią
się zjednoczyć ze sobą oraz współpracować wewnątrzkrajowo czy wewnątrzunijnie z
pozauniwersyteckimi jednostkami i firmami czy władzami samorządowymi i
agencjami rządowymi, aby sprostać czoła problemowi, pomóc w uporaniu się z nim
i wesprzeć powracanie do normalności. To też na pewno nie koniec efektów
naukowych prac związanych z pandemią.
Artykuł napisałem w ramach współpracy
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

Najnowsze wpisy

`

Jeden komentarz do “Jak naukowcy pomagają walczyć z pandemią. Pozytywne przykłady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.